Startsidan 
Start

Vibrationer

 • individuell känslighet
 • kärlskada i händer
 • attacker av vita fingrar och köldkänslighet
 • neuropati: diffus med domningar och stickningar
 • försvagad muskulatur i handen
 • ökad risk för karpaltunnelsyndrom
 • ENEG inför op

Faktorer som spelar roll

 • frekvens
 • intensitet
 • kraften med vilken man greppar verktyget
 • kontakten med verktyget
 • exponeringstid

Vibrationsskada

 • neuropati, diffus
 • domningar och stickningar
 • så småningom nedsatt sensorik
 • testas mha tvåpunktsdiskrimination, taktilografi
 • Eneg normalt

Kärlskada

 • leder till ökad köldkänslighet (sent spt) ⇒ vasospasm med vita fingar och smärta
 • latenstid
 • anamnes!
 • undvik betablockare och nikotin
 • nedsatt kraft
 • muskeldegeneration
 • kan ej greppa

Symptom delkroppsvibrationer

 • fingrar, händer
 • karpaltunnelsyndrom ⇒ ej op!
 • epikondylit

Symptom helkroppsvibrationer (medan de pågår)

 • illamående
 • svårigheter med balans
 • påverkat synsinne

Behandling

 • behandling saknas
 • byt arbete, remittera till YMK
 • profylax är viktigast: översyn av arbetet, skyddsutrustning funkar dåligt
 

  

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN
-Översikt

Yrkes- och miljömedicin
-Toxikologi
-Luftföroreningar
-Lungcancer och asbest
-Luftvägssjukdomar
-Retande gaser
-Diverse

Arbetsrelaterade skador
-Sen-, nerv- och muskelskador
-Vibrationer
-Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Arbetsmiljölagstiftning
-Arbetsmiljölagen
-Arbetsskadeförsäkringen

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt