Startsidan 
Start

Sårskada

 • sårskada i konjunktiva kan dölja en bulbperforation
 • inspektera främre ögonkammare (blödning, ljusväg, oregelbunden pupillform?)
 • oftalmoskopi efter pupilldilatation för att hitta eventuella bakre skador
 • större konjunktivala lacerationer sutureras

Akut ögonläkarkontakt vid

 • konjunktival sårskada
 • misstanke om bulbperforation
 • patologiska fynd i främre kammare
 • svårighet vid oftalmoskopi

Skada i ögonlockshuden

 • liten, ytlig skada sys ihop eller tejpas, läker snabbt utan men

Svåra, djupa ögonlocksskador och kanalikelrupturer (mediala skador)

 • skall remitteras till ögonläkare
 • inspektion och Haab-spolning för att diagnostisera kanalikelskador, viktigt att hitta ffa de nedre
 • hundbett
 • OBS! skadorna kan vara mycket diskreta!
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt