Startsidan 
Start

Diffdiagnoser rött öga

 • Akut glaukom
 • Akut irit
 • Akut konjunktivit
 • Allergisk konjunktivit
 • Allergisk blefarit
 • Ektropion
 • Entropion
 • Episklerit
 • Etmoidit
 • Främmande kropp
 • Gonokockkonjunktivit
 • Herpes simplexkreatit (dendritikakeratit)
 • Herpes zoster med iridocyklit
 • Hordeolum
 • Keratit (virus, bakterier, parasiter, svamp)
 • Keratokonjunktivitis sicca
 • Keratokonjunktivitis fotoelektrica
 • Klamydiakonjunktivit
 • Kontaktlinsproblem
 • Kronisk konjunktivit eller keratit
 • Sklerit
 • Subkonjunktival blödning

Anamnes och yttre inspektion

 • Debut?
 • Tidigare ögonproblem?
 • Frisk?
 • Trauma? Främmande kropp?
 • Ensidigt?
 • Sekretion? Purulent, vattnig eller tråddragande?
 • Smärta? Djup eller ytlig? Skav?
 • Ljuskänslighet?
 • Klåda?
 • Synnedsättning? Halo?
 • Ögonlockspåverkan?
 • Injektionstyp
 • Korneas utseende
 • Pupillpåverkan
 • Hyphema? Hypopyon?

Remittera

 • synnedsättning som kommit efter det att ögat blivit rött
 • uttalad smärta
 • hornhinnegrumling
 • oregelbunden pupill /reagerar dåligt för ljus
 • tillstånd inuti ögat
 • keratiter
 • sklerit
 • steroidbehandling

Behandla själv

 • erosioner
 • konjunktiviter
 • episklerit (behandlas ej)
 • allergier
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt