Startsidan 
Start

Endokrin oftalmopati

 • vid hypertyreos, hypotyreos och hos eutyroida patienter
 • oftast Graves men även Hashimoto. Ögonsymptomen kan föregå tyroidearubbningen!
 • vanligaste orsaken till unilateral och bilateral exoftalmus
 • generaliserad inflammatorisk process som drabbar många organ
 • vävnadsökning i bulben, påverkad tårkörtel
 • m rectus inferior och m rectus medialis drabbas tidigt
 • när synen börjar påverkas är 50 % av nervtrådarna skadade ⇒ akut till ögonläkare!

Tidiga symptom

 • tryck bakom ögonen
 • stramning vid ögonrörelser
 • gruskänsla
 • ögonen tåras

Sena symptom

 • pga inflammation
 • exoftalmus
 • konjunktivit
 • chemos
 • restriktiv muskelsjukdom ⇒ diplopi, kan ej abducera eller titta upp.
 • övre ögonlocksretraktion

Förlopp

 • aktiv i 6 månader till 6 år; i medeltal 2 år
 • ofta resttillstånd

Handläggning akut

 • akut remiss till ögonläkare samma dag om synpåverkan ⇒ kortisoninsättning

Handläggning VC

 • thyroideaprover inkl TRAK
 • remiss till endokrinolog och ögonläkare
 • ev CT orbita
 • vid ensidig för att utesluta tumör
 • ser patognomon muskelförtjockning vid endokrin oftalmopati

Behandling

Lokal behandling
 • tårsubstitut under dagen, ex Sincon ®
 • ögonsalva till natten, ex Oculentum simplex ®
Generell behandling
 • tyreostatika
 • radiojod
 • operation
 • Levaxin (även vid euthyroid oftalmopati) - förändra inte dosen!
Steroider
 • om hög aktivitet, besvärande diplopi och hot om optikuskompression
 • sköts av endokrinolog
 • max 6 mån behandling
Retrobulbär strålning
 • alternativ till steroider vid obesitas, hjärtsjukdom, osteoporos
 • remiss till onkolog. Behåll sedvanlig behandling.
Orbital dekompression
 • vid synnervskompression, kronisk värk eller kosmetiskt störande exoftalmus

Resttillstånd

 • pga fibros
 • torra ögon
 • ögonlocksretraktion och ögonlocksasymmetri
 • kvarstående exoftalmus med eller utan värk
 • kvarstående motilitetsrubbning med diplopi
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt