Startsidan 
Start

GLASKROPP

 • vävnad som främst består av vatten och hyaluronsyra
 • inga nerver eller kärl
 • innesluten i ett membran som sitter fast med fibrösa stråk kring papillen, vid pars plana, på linsens baksida och ställvis i retinas kärl
 • undersöks i genomfallande ljus, 90D-lins, UL

Glaskroppsgrumling

 • embryonala cellrester, blödning, kolesterolkristaller
 • exsudation ex uveiter (celler och protein). Subarachnoidalblödning specialfall.

Symptom och fynd

 • prickar (mouches volantes) och trådar som rör sig i synfältet när blicken flyttas
 • synnedsättning
 • sämre röd reflex vid genomfallande ljus
 • massiv grumling ger regelrätt synnedsättning

Glaskroppsblödning

 • en forma av glaskroppsgrumling
 • även vid retinalruptur

Symptom och fynd

 • kan ge akut synförsämring hos diabetiker
 • "svart regn"
 • nedsatt röd reflex

Handläggning

 • pat skall sitta upprätt
 • remiss om blödning
 • UL för att utesluta retinalruptur
 • spontan resoption om liten
 • op om retinapåverkan alt vitrektomi om resorption ej skett

Glaskroppsavlossning

 • från och med 30-årsåldern likvifieras glaskroppen och kan slitas loss från retina, den kan då riva loss en bit av retina, vilket ofta sker i 60-årsåldern eller senare
 • mycket vanligt, ofta benignt
 • om det uppstår ett hål i näthinna finns dock risk för näthinneavlossning, ssk om patienten har tydliga symptom på glaskroppsavlossning
 • även risk för glaskroppsblödning

Symptom

 • nät, formad fläck ("svart fluga"), prickar, streck m.m; följer med när ögat rör sig
 • blixtar om retina irriteras
 • grumling, dimsyn
 • endast ena ögat drabbat
 • synskärpan brukar inte påverkas!

Handläggning

 • remiss ögonläkare inom 1 dygn för att utesluta retinalhål
 • åb ögonläkare om nytillkomna symptom i form av blixtar, gardin
 • besvären avtar ofta med tiden, delvis pga adaptation
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt