Startsidan 
Start

TORRT ÖGA

 • xeroftalmi
 • beror oftast på brist på tårvätska eller rubbningar i tårvätskans sammansättning
 • med stigande ålder minskar tårkörtlarnas produktion
 • kronisk tårkörtelinflammation (keratoconjunctivitis sicca), Sjögrens syndrom, facialispares, antikolinerga läkemedel eller hormonella rubbningar, p-piller
 • nikotin, smog, A-vitaminbrist
 • vanligast hos kvinnor efter menopaus

Symptom

 • gruskänsla
 • nedsatt syn
 • ljuskänslighet
 • ögonlocken sitter fast på morgonen
 • ev känsla av ökat tårflöde

Fynd

 • ofta konjunktival injektion
 • ev epiteldefekter vid fluoresceinfärgning
 • Schirmers test patologiskt: < 10 mm
 • BUT patologiskt: < 10 s
 • Färgning med Rose-Bengal visar avdödade epitelceller

Behandling

 • tårersättningsdroppar utan konserveringsmedel, tex Sincon ®
 • punktumpluggar/koagulering av tårkanalerna
 • sanera medicinlista
 • remiss till ögonläkare när besvären kommer ofta, finns ständigt samt vid hornhinneengagemang

Trikiasis

 • cilier växer in mot ögonbulben
 • ibland sekundärt till blefarit eller hordeolum
 • irritation, skav, ev korneala erosioner
 • fluoresceinfärga
 • behandlas med epilering (tillfällig lättnad), diatermi, kryobehandling
 • brådskande vid hornhinnepåverkan

Tårflöde

 • äkta tårflöde som rinner nerför kinderna eller känns ögonen vattniga?
 • ögonläkare vid misstänkt tårvägshinder

Ökad tårproduktion

 • dubbelsidigt rinnande tårflöde vid utevistelse eller i rökiga miljöer beror vanligtvis på kronisk konjunktivit
 • keratoconjunctivits sicca kan ge känsla a ökat tårflöde
 • dubbelsidigt med nylig debut innebär ofta akut inflammation

Minskat avflöde

 • tårvägsstenos hos vuxna misstänkes vid ensidigt tårflöde (även inomhus) utan fynd vid ögonundersökningen
 • dislocerad punctum, ex vid ektropion, facialispares

Tårvägsstenos

 • endast 50 % öppna vid födseln ⇒ rinnande ögon
 • ofta belägen mellan tårsäckens nedre del och ductus nasolacrimalis eller vid punctum
 • de flesta stenoserna öppnas innan ett års ålder
 • hos vuxna kan förträngningen orsakas av infektion, konkrement och sällsynt av tumör
 • Jones test diagnostiskt, Haab på vuxna

Symptom

 • tårflöde och recidiverande konjunktiviter hos nyfödd
 • tårflöde och sekundära infektioner hos vuxna

Handläggning

Spädbarn
 • antibiotikadroppar vb
 • tårvägsmassage
 • sondering i narkos + spolning om ovan ej hjälper eller efter lång tid; ev upprepade gånger; är dock inte ofarligt
 • diffa mot klamydiakonjunktivit (odling)
Vuxna
 • antibiotikadroppar vb
 • ev op (enl Toti, skapar ny gång)
 • uteslut tumör

Ögonlocksödem

 • allergi, inflammation i tårsäck, orbita, bihålor
 • thyreotoxikos, hjärt- och njursjukdomar
 • insektsstick
 • ena eller båda sidorna? avgränsad eller diffus? samtidig rodnad eller ömhet?
 • kausal behandling
 • brådskande om allmänpåverkan vid allergisk reaktion, feber, dubbelseende eller andra tecken som talar för djupgående infektion
 • uteslut keratit om purulent sekretion
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt