Startsidan 
Start

ÖGONUNDERSÖKNING

Anamnes

Status

 • börja alltid med höger öga!

Synprövning

 • 5 meters avstånd, ett öga i taget

Långt håll

 • utan korrektionsglas S h 0,7 ok
 • med korrektionsglas S h 1,0 (-0,75) eller S h 1,0 eg gl = - 0,75

Nära håll

 • med egna glasögon eller annan korrektion
 • Lix- eller Jaegertavla

Färgseende

 • vid kongenital defekt eller misstänkt opticuspåverkan eller centrala retina
 • varje öga testas för sig
 • Boström-Kugelberg, BK h 13 r/18 (höger öga klarar 13 tavlor)

Yttre inspektion

 • ögonlockens ställning och funktion
 • ögonspringans vidd: kraft i m. levator palpebrae (n III) mätes med måttband då ögonlocket är nedfällt och när patienten tittar maximalt uppåt, sidojämförelse
 • svullnad, missfärgning, blödning
 • margo
 • punctum
 • exoftalmus eller annan sidoskillnad
 • komplettera med palpation vb

Ögonens ställning och rörelser

 • kornealreflexens läge (använd oftalmoskop eller ficklampa), symmetri?
 • cover-test: felställningar?
 • rörligheten i ögats nio kardinalställningar, dubbelseende?

Pupillen

 • storlek och utseende

Direkt och indirekt ljusreaktion

 • fixera på långt håll
 • II, n. opticus ⇒ III, n. occulomotorius

Swinging flashlight test

 • om liten skada
 • lys tre sekunder i varje öga, flytta lampan direkt över till andra ögat
 • normalt får man en extra konstriktion men vid amblyop pupillreaktion (afferent skada) fås en vidgning av pupillen istället

Inspektion av bulben

 • konjunktivas utseende: injektion, chemos (ödem), blödning, skada
 • corneas epitel och stroma
 • främre kammarens utseende
 • blödning?
 • iris färg och utseende
 • linsen

Flourescein-färgning

 • + blått ljus
 • för traumatiska epiteldefekter, keratiter, herpes
 • färgar in stromat, dvs där det inte finns något epitel

Färgning med Rose Bengal

 • för degenerativa epitelskador (t ex keratokonjunktivitis sicca)
 • färgen fäster där epitelet finns kvar men cellerna mår dåligt

Undersökning i genomfallande ljus

 • studera röd reflex genom oftalmoskopet på 50 cm avstånd
 • grumling, främmande kropp eller blödning i kornea, främre kammare lins eller glaskropp ses som svarta skuggor mot en röd bakgrund
 • notera grumlingens rörelser vid olika ögonrörelser
 • kan även se stora tumörer, katarakt, starr (ekrar), näthinneavlossning m.m.

Undersökning i fokalbelysning

 • med punktljus och lins eller med kornealmikroskop
 • ljusväg i främre kammaren tyder på inre retning (protein) och/eller blödning

Oftalmoskopi

 • dilatera pupillen med Tropicamid (Mydriacyl®) såvida inte kontraindicerat, tex för att följa förloppet vid hjärnskador
 • låt dropparna verka i minst 15 min
  indirekt oftalmoskopi i olika blickriktningar för översikt
 • direkt oftalmoskopi för detaljgranskning
 • kärl, papill, macula (ca 1 papillbredd temporalt/lateralt om papillen vid oftalmoskopi)
 • macula ligger centralt, papillen ligger mer nasalt på retina
 • gå temporalt för att hitta macula vid direkt oftalmoskopi som ger en rättvänd bild, pat skall titta lite åt näsan med det aktuella ögat ⇒ retinas nasala delar vrids fram ⇒ ser papillen

Synfältsprövning, perimetri

 • testa ett öga i taget
 • låt glasögonen vara på (vad ser patienten med bästa korrektion?)

Donder

 • jämför med ditt kontralaterala öga
 • rör på fingrarna ca 0,5 m från såväl dig själv som patienten

Konfrontationstest

 • handflator i de fyra kvadranterna

Goldmann

 • manuell metod, schablon
 • även datorvariant finns

Tonus

 • friskt öga 10-22 mmHg

Palpation

 • 2 pekfingrar
 • Osäker, subjektiv

Schiötz tonometer

 • bedövning

Applanationstonometer

 • kräver kornealmikroskop
 • bedövning + fluoresceinfärg
 • 2 gula ringar skall ligga lite omlott (i mikroskopet)
 • T appl h 22 m

Tonopen

 • barn, rullstolsbundna, används sällan

Synskärpa, Visus, S

 • ögats upplösninsgförmåga
 • det inverterade värdet på den minsta vinkel (distraktionsvinkeln, α) under vilken man ser två sinsemellan närbelägna föremål som åtskilda
 • om α = 1' är S=1,0 (standardsynskärpa)
 • linsregeln: D=1/f, f = 1/D
 • D = linsens dioptrital, f = linsens fokalavstånd i meter

Synskärpebestämning

 • rätt avstånd!
 • Monoyers bokstavstavla
Vid låg synskärpa (< 0,1)
 • flytta tavlan närmare (halva avståndet ⇒ S = 0,05)
 • räkna fingrar, FR, 2m/60 m
 • handrörelser, HR
 • uppfattar ljus med eller utan lokalisation (Perception, Lokalisation)
 • uppfattar inte ens ljus = amauros = blindhet
Barn
 • täck över ögat som inte testas
 • KM-tavla
 • HVOT, 3m, peka på lika, 4-årskontrollen, remiss om 1 ≥ raders skillnad mellan ögonen
 • tänk på att koncentrationsförmågan kan var en felkälla

Övriga undersökningar

Jones test

 • vid förträngd tårpassage
 • testa genom att droppa flourescein i tårsäck och se om den gula färgen sprids ner i näsan efter 5-10 minuter
 • be patienten snyta sig, om det inte är färg på näsduken: testa med bomullspinne i näsan i 30 s
 • fortfarande ingen färg ⇒ spolning enligt Haab

Spolning enligt Haab

 • endast van undersökare!
 • göres på vuxna
 • dilatera punctum, spola med koksalt och se om det finns passage
 • 0 = ingen passage, +++ = god passage

Ögonlocksevertering

 • vänd mha tops som lägges horisontalt ovan tarsalplattan, dra sedan neråt/utåt i övre ögonlockets ögonfransar
 • dubbelevertering med de Maurés hake

BUT, Break up time

 • testar tårfilmens ytspänning/stabilitet
 • fluorescinfärgning, titta i kornealmikroskop
 • noterar tiden mellan den sista blinkningen och den första sprickan i tårfilmen
 • 20 till 30 sek är normalt

Schirmers test

 • mängden tårar som produceras
 • pat blundar i 5 min, därefter läses pappret av
 • < 5 mm klart patologiskt

Hertels exoftalmometer

 • läs av corneas topp samt bredden mellan ögonen.

Refraktionering

 • refraktionen = starkaste positiva glaset eller svagaste negativa glaset som ger maximal visus (bäst synskärpa)

Objektiv refraktionering

 • vilka glasögon behövs? Jmf synskärpa: vad kan patienten se?
 • skiaskopi: titta genom skiaskoperingslisten i genomfallande ljus, i rätt glas blir reflexen helt röd, vrid sedan oftalmoskopet 90 grader och avläs en gång till, skillnaden mellan dessa två värden = astigmatism; SKIA + 3 ~ -1 x 90 º
 • automatisk refraktometer (maskin)
 • Javals keratometer avläser hornhinneastigmatism

Subjektiv refraktionering

 • synskärpetavla, glasögonlåda, provbåge
Pat läser hela sista raden
 • emmertropi: glas + 0,5 ger försämring
 • hyperopi: pröva ut det starkaste +glas som pat fortfarande läser sista raden med
Pat läser inte sista raden
 • brytningsfel eller annan orsak till nedsatt syn
 • hyperopi? prova med plusglas
 • myopi? svagaste minusglas
 • astigmastism? behåll ev sfäriskt glas och pröva med cylinderglas (-0,5), först i raka axlar, låt pat ev vrida cylinder själv
 • OBS! avsluta alltid refraktionering med att prova med + 0,5

Syntes

 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt