Startsidan 
Start

KONJUNKTIVITER

Akut konjunktivit

 • akut bindehinneinflammation som orsakas av infektiösa agens
 • bakterier (oftast stafylokocker, även gramnegativa och streptokocker) eller virus (ssk små barn)
 • patienten har ofta nyligen haft en öli
 • tänk på gonokocker och Chlamydia vid terapiresistens och hos spädbarn

Symptom och fynd

 • oftast bilateralt men kan debutera ensidigt
 • klistrighet och gruskänsla
 • ingen rejäl värk, ingen synnedsättning
 • konjunktival injektion
 • ökad sekretion (purulent: bakterier, vattnig: virus, tråddragande: allergi)
 • ev ögonlockssvullnad
 • kan ha pseudoptos ⇒ blefarospasm vid keratokonjunktivit

Undersökning

 • evertera
 • ögonmikroskop + färgning

Handläggning

 • tvättning av ögonlockskanterna några ggr dagligen
 • god handhygien minskar smittspridning
Ej bättre på några dagar eller om dagis kräver
 • läkarkontakt:
 • Fucithalmic x 2 eller Chloromycetindroppar x 4-6
 • inget förband!
Odling
 • vid svåra eller terapiresistenta fall, vid misstänkt Chlamydia
Remiss
 • vid 2-3 v terapisvikt, ingen brådska

Adenoviruskeratokonjunktivit

 • misstänk vid förkylning och vattning konjunktivit
 • oftast ensidig, men även bilateral
 • subepiteliala infiltrat, fullt med små grå fläckar ⇒ syns i spaltlampa och kan färgas om färska
 • långvarig, 8-12 veckor

Allergisk konjunktivit

 • vanligt, ssk i samband med överkänslighet för pollen eller pälsdjur
 • typ 1: går snabbt över, hinner sällan till läkare; ser snarare folliklar
 • allmänläkare; ögonläkare om primär behandling ej hjälper

Symptom

 • klåda
 • irritation, trötthetskänsla
 • bilateralt

Fynd

 • chemos, lätt rodnad; kraftigare kärlinjektion o/e chemos vid akuta tillstånd
 • klart, tråddragande sekret
 • ev papillhypertrofi

Behandling

 • avsvällande (sympatomimetika)
 • Antasten-Privin ® x3 i max en vecka (symptomatiskt)
 • mastcellsstabilisatorer
 • natriumkromoglikat (Lomudal ®) eller Livostin ® lokalt; bör användas profylaktiskt innan besvären börjar
 • lokala steroider (ögonläkare)

Vernaliskonjunktivit

 • svår kronisk allergisk konjunktivit
 • drabbar främst barn (pojkar) före puberteten

Symptom och fynd

 • svåra, invalidiserande symptom
 • ständig klåda och ljuskänslighet
 • papiller på insidan av övre ögonlocken
 • vanlig allergimedicin räcker inte

Handläggning

 • allvarligt tillstånd, skall behandlas av ögonläkare
 • underbehandling kan leda till korneala skador och bestående synnedsättning
 • mastcellstabiliserande samt tillfälliga kurer med kortisondroppar
 • brukar växa bort

Klamydiakonjunktivit

Hos vuxna

 • misstänk hos vuxna med uttalad ensidig infektion
 • ofta ses kullerstensmönster i konjunktiva palpebra och rikligt purulent sekret
 • odling
 • lokal behandling med klortetracyklin ögonsalva 1% (i 4-6 v) påbörjas vid misstanke
 • vid positivt odlingssvar skall anmälan och smittspårning ske; gyn/urolog
 • även peroral behandling med tetracyklin eller erytromycin i 10 dgr
 • Chlamydia kan också ge upphov till trakom (andra serotyper) som är ett stort globalt problem

Hos barn

 • barn upp till två månader med ögoninfektion och äldre barn med anamnes på ögoninfektion sedan födseln skall undersökas med konjunktival Chlamydia- och ev gonokockodling
 • medan svar inväntas ges sedvanlig konjunktivitbehandling
 • vid pos odlingssvar: erytromycin i 14 dgr
 • barnläkare om allmänpåverkan
 • anmälan

Ophtalmia neonatorum

 • hos nyfödd
 • misstänk gonokocker om debut vid 24-48 h efter födseln
 • misstänk Chlamydia om debut 5-14 dagar postpartum
 • bilateral, mycket purulent
 • kan perforera till ögats hinnor ⇒ endoftalmit
 • blindhet om obehandlad
 • vid positivt Chlamydiaprov ges erytromycin peroralt + anmälan

Kronisk konjunktivit

 • uteslutningsdiagnos
 • normalt åldrande, äldre personer
 • misstänk allergiskt inslag om klåda

Symptom

 • långvarig ögonirritation
 • rinnande ögon
 • sveda o/e trötthetskänsla
 • bilaterala besvär
 • besvären kan öka vid utevistelse, nattvak eller rökig miljö

Handläggning

 • optimal glasögonkorrektion (optiker)
 • tårsubstitut
 • ögonläkarremiss för säker diagnos
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt