Startsidan 
Start

KORNEAS SJUKDOMAR

Kornea, hornhinnan

 • fortsättning av sclera
 • svarar för 2/3 av ögats brytkraft
 • försörjs från kammarvätska och i viss mån tårvätska

Keratit

 • hornhinneinflammation
 • kan vara bilateral men de potentiellt farliga keratiterna är dock oftast ensidiga
 • orsakas oftast av bakterier (90%) eller virus
 • svampkeratiter sällsynta
 • fråga efter trauma och tidigare keratiter

Symptom

 • ytlig smärta
 • skav/främmande kroppskänsla
 • tårflöde
 • ljuskänslighet
 • blefarospasm
 • dimsyn

Fynd

 • purulent sekretion
 • ciliär injektion
 • fluoresceinfärgning visar skada
 • kornealödem

Handläggning

Till ögonläkare som behandlar omgående om

 • snabb progress
 • synförsämring
 • direkt värk

annars nästa förmiddag om jourtid.

Bakteriell keratit

 • en frisk hornhinna är resistent mot bakterieangrepp, med undantag för gonokocker
 • kontaktlinser, epitelskador, felväxta cilier, uttorkningsskador, desensibilisering, systemsjukdomar (RA, diabetes) och dålig tårfilmsfunktion predisponerar
 • stafylokocker och Pseudomonas
 • bakteriella keratiter är ensidiga, ofta med pus
 • behandlas med lokalantibiotika

Acanthamöba-keratit

 • särskilt virulent
 • ringformad abscess
 • specialdroppar med bredspektrumab samt desinfektion
 • ev nödkeratoplastik
 • dålig prognos

Herpes simplex-keratit, dendritikakeratit

 • recidiv av latent infektion på kornea
 • kan utlösas av UV-ljus, stress, mens
 • kan övergå i djup, stromal form med ärrbildningar, kärlinväxt och synnedsättning
 • nedsatt kornealsensibilitet på det drabbade ögat
 • fluoresceinfärgning: färgtagande förgrenad epitelskada
 • akutremiss
 • aciclovirsalva (Zovirax ®) samt peroralt om svår

Marginalkeratit

 • hos äldre
 • autoimmun
 • pat söker för skav och tårflöde
 • tunn kornea som kan perforera
 • lokaliserad ciliär injektion
 • till ögonläkare för ev steroidbehandling

Adenoviruskeratokonjunktivit

 • akut, bilateral, mkt smittsam

Atopisk keratit och rosaceakeratit

 • kroniska, svårbehandlade sjukdomar som kan ge kraftig synnedsättning
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt