Startsidan 
Start

Migrän med synpåverkan

 • före migränanfallen uppträder ibland olika synfenomen som flimmerskotom, ljusblixtar eller färgade sicksacklinjer
 • även ensidigt totalt synbortfall eller homonyma hemidefekter i upp till någon halvtimme kan förekomma
 • hos enstaka pat uteblir huvudvärken
 • anamnes, hereditet
 • neurologisk utredning vid atypiska anfall

Ögonmanifestationer vid HIV

 • CMV-retinit ⇒ till ögonläkare inom 1 dygn
 • Candidaretinit
 • retinal toxoplasmos
 • akut retinal nekros (herpes)
 • HIV-retinopati pga ischemi. Multipla bomullsexsudat och blödningar. Inga symptom, god prognos.
 • ögonmuskelpareser
 • pupillrubbningar
 • tidig presbyopi, ackommodationsstörning
 • minskad tårsekretion
 • ökad risk för konjunktiviter och uveiter
 • Kaposis sarkom
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt