Startsidan 
Start

OPTIK OCH REFRAKTION

Optik

 • en prisma har styrkan 1 dioptri om ljuset som passerar prismat avviker 1 cm från sin ursprungliga riktning mätt på 1 m avstånd bakom prismat
 • ögats totala brytkraft är ca 60 dioptrier varav linsen svarar för ca 1/3 och kornea + kammarvätska för 2/3
 • vid ackommodation kontraheras ciliarmuskeln (parasympaticus i n. oculomotorius) ⇒ zonulatrådar slappas ⇒ linsen förtjockas ⇒ ökad brytkraft ⇒ ser på nära håll
 • observera att ciliarmuskeln "vilar" när man tittar på långt håll

Brytningsfel

 • emmetropi är ovanligt
 • hos barn finns en klar övervikt av hyperopi, ögat växer med patienten och då minskar hyperopin
 • hos vuxna är det vanligast med en lätt hyperopi

Definitioner

 • Emmetropi = normal brytning
 • Ametropi = brytningsfel
 • Hyperopi = översynt, ögat är för kort ⇒ konvexa glas, plusglas
 • Myopi = närsynt, ögat är för långt ⇒ konkava glas, minusglas
 • Presbyopi = ålderssynt, långsynt, brytkraften för liten för fixation på nära håll pga för svag ackommodation ⇒ konvexa glas = plusglas, för närseende
 • Astigmatism = "byggnadsfel". Olika brytkraft i olika meridianer ⇒ cylinderglas (minus)
 • Anisometropi = olika bryningsförhållande i de båda ögonen
 • Astenopi = trötthetssymptom från ögonen, ex trötthet vid läsning, pannhuvudvärk; ses vid hyperopi när kraven på ackommodation blir alltför ansträngande

Hyperopi

 • översynthet, ögat för kort
 • nyfödda är normalt 3-4D
 • hos vuxna är < 1D fysiologiskt
 • symptomen beror på graden av hyperopi, ackommodationsvidden som i sin tur beror på åldern samt typ av arbete
 • astenopi: trötthet vid läsning, pannhuvudvärk, när ackommodationen blir för ansträngande
 • ökad risk för akut glaukom pga grund främre kammare

Symptom

 • ser suddigt vid närarbete om ackommodation ej räcker
 • trötthet i ögonen, spänningkänsla i och kring ögonen
 • huvudvärk, värk över pannan
 • kronisk blefarit, konjunktivit
 • esotropi (inåtskelning) med risk för amblyopi

Behandling

 • vuxna ges vanligen full korrektion med konvexa glas
 • barn under 8 år till ögonläkare, kontroll var 3-6 mån

Myopi

 • närsynthet, ögat för långt
 • ovanligt hos barn
 • debuterar ofta i 8-10-årsåldern och är vanligen fullt utvecklat vid 20-25 års ålder
 • grav myopi (> -9D) är ofta förenad med degenerativa förändringar i glaskropp, retina och sclerae
 • gravt myopa löper större risk för näthinneblödningar, retinala hål och näthinneavlossning
 • misstänk katarakt om närsynthet uppstår eller ökar hos en person i övre medelåldern
 • misstänk nydebuterad eller oreglerad diabetes vid närsynthet som är snabbt påkommen och ev fluktuerande

Symptom

 • ser suddigt på avstånd
 • kisar
 • blefarit

Behandling

 • om < -2D ges konkava glas att användas vb samt vid bilkörning; annars ständigt bruk
 • mycket kraftigt myopa trivs oftast bättre med några dioptriers underkorrektion (ser bättre på nära håll)
 • risk för överkorrektion pga ackommodation, barn och ungdomar refraktioneras därför i cykloplegi
 • linser bra vid grav myopi (ej för små bilder)
 • närsynthetskirurgi mha laser på ett öga i taget
 • < 8 år kontrolleras hos ögonläkare, övriga hos optiker

Astigmatism

 • i cornea eller lins
 • 0,5-1,25 D fysiologiskt

Symptom

 • ser suddigt både på långt och nära håll
 • astenopiska besvär
 • kronisk konjunktivit
 • blefarit

Behandling

 • starka plusglas (så positiva som möjligt) ⇒ slappnar av (ingen ackommodation)
 • lägg sedan till negativa cylinderglas

Anisometropi

 • refraktionsskillnad på > 1 D mellan ögonen, vilket ger olika stora bilder i de båda ögonen
 • risk för amblyopi på det mest ametropa ögat
 • barn med anisometropi skall ha glas för ständigt bruk
 • viktigt med kontroller
 • ev lappbehandling

Presbyopi

 • ålderssynthet, långsynthet
 • ackommodationsvidden minskar med åren pga linsdehydrering och ansamling av protein ⇒ minskad elasticitet
 • sker senare hos myopa

Symptom

 • suddigt på nära håll
 • trötthet och sveda i ögonen
 • huvudvärk
 • "armarna räcker inte till"

Tumregler för glasögon

33 cm avstånd behov av korrektion; läsglas, bifokala eller progressiva

 • 40 år +1
 • 45 år +1,5
 • 50 år +2
 • 55 år +2,5
 • 60 år +3

Korrektion

 • konvexa linser (pluslinser) bryter samman strålar och har förstorande effekt
 • konkava linser (minuslinser) sprider strålar och har förminskande effekt

Kontaktlinser

 • korrektion av anisometropi, monokulär afaki, keratokonus, svårkorrigerad astigmatism, afakikorrektion hos små barn, bandagelinser, kosmetiskt

1,5 regeln (gäller inte barn under 10-12 år)

 • < 1,5 D i förstagångsglas
 • < 1,5 D förändring i glasen
 • < 1,5 D skillnad mellan glasen
 

  

ÖGON
-Översikt

Allmän oftalmologi
-Anatomi och fysiologi
-Ögonundersökning
-Ögonsymptom
-Det röda ögat

Ögonskador
-Vem skall remitteras
-Subkonjunktivalblödning
-Bulbkontusion och bulbperforation
-Subtarsal främmande kropp och grad
-Kemisk skada
-Kornealerosion
-Blow-out fraktur
-Strålningsskada
-Sårskador och skador i ögonlockshuden

Uveas sjukdomar
-Akut irit/iridocyklit
-Toxoplasmos och retinit

Konjunktiva och sclera
-Konjunktiviter
-Pinguecula och pterygium
-Episklerit och sklerit

Korneas sjukdomar
-Keratit
-Kontaktlinsproblem
-Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem

Synbesvär
-Optik och refraktion
-Glaukom, grön starr
-Hypertoni och diabetesretinopati
-Endokrin oftalmopati
-Kärlskador

Glaskropp, retina och lins
-Sjukdomar i glaskroppen
-Sjukdomar i retina
-Linsens sjukdomar

Diverse oftalmologi
-Torrt öga
-Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
-Sjukdomar i orbita
-Vaskulära förändringar och tumörer
-Barnoftalmologi
-Neurooftalmologi
-Migrän, HIV
-Färgseende
-Körkort

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt