Startsidan 
Start

Otoskleros

 • solitär eller multipel fokal bennybildning i labyrintkapseln
 • vanligaste orsaken till progredierande ledningshinder hos vuxna
 • kvinnor drabbas något oftare än män
 • okänd etiologi, hereditärt
 • debut i 20-30-årsåldern men ibland redan i puberteten
 • kan debutera eller försämras vid graviditet
 • dubbelsidigt hos 80%
 • om bennybildningen sker i ovala fönstret (hos 80-90%) fixeras stigbygeln och patienten får ett progredierande ledningshinder
 • sker den däremot i eller intill koklean blir resultatet en progredierande sensorineural nedsättning (kokleär otoskleros)

Symptom

 • progredierande hörselnedsättning (ledningshinder)
 • tinnitus hos 80-85%
 • obalanskänsla
 • bättre taluppfattbarhet i buller (paracusis Willisi) är vanligt men inte patognomont

Diagnos

 • Weber positiv
 • normal otoskopi (ev ökad kärlteckning på promontoriet)
 • tonaudiometri (se nedan)
 • stapediusreflexmätning (tidiga fall, diffdiagnostik), reflexen kan vara borta
 • ledningshinder > 50dB talar snarare för avbrott i hörselbenskedjan

Tonaudiometri

 • ledningshinder (runt 50 dB vid maximal stapesfixation)
 • så småningom Carhart's notch: benledningssänkning vid 1,5-2 kHz (stapesplattan fixerad till ovala fönstret)
 • så sm tilltagande sensorineural hsn
 • talaudiogram och diskrimination opåverkade om ingen sensorineural hsn finns

Behandling

 • börja alltid med hörapparat, ssk om dubbelsidig
 • kirurgi vid ensidig: hela (stapedektomi) eller delar av (stapedotomi) stigbygeln ersättes med protes, op på sämsta örat 
 • 1% får sämre hörsel, tinnitus efter op
 • efter op är örat mycket bullerkänsligt och hörselskydd skall användas vid starka ljud
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt