Startsidan 
Start

Facialispares

Symptom central pares

 • skada ovanför facialiskärnan
 • enbart svaghet i mungipan
 • m frontalis och m orbicularis oculis övre del har bilateral kortikal innervation ⇒ patienten kan rynka pannan

Symptom perifer pares

 • belägen i facialiskärnan eller nerven
 • drabbar hela ipsilaterala ansiktshalvans mimiska muskulatur

Perifer facialispares

 • komplett eller inkomplett
 • vid inkomplett endast delvis nedsatt muskelstyrka, patienten kan sluta ögat och funktionen brukar återkomma något snabbare

Etiologi

Trauma 5-10%
 • skallbas- och temporalbensfrakturer, ffa tvärgående
 • kirurgi på mellanöra, parotis, neurokirurgi ex vid acustikustumör
Infektioner
 • mediaotit, trol pga ödem i facialiskanalen. Ab, paracentes. Om debut mer än 3 v efter otitens början eller vid en kronisk otit ⇒ osteit ⇒ akut op
 • herpes zoster oticus ⇒ Acyklovir tidigt
 • borrelia ⇒ LP
 • polio, EBV, HIV, röda hund, mässling, stelkramp
 • aktinomykos, difteri, lepra, syfilis, toxoplasma, tbc
 • sarkoidos (Heerfordts syndrom med irit/uveit och bilateral parotissvullnad)
Malignitet
 • långsam utveckling!
 • oftast parotistumör ⇒ palpera körteln! CT skallbas
 • ponsvinkeltumör eller MS om kranialnervssymptom och pyramidbanesymptom
 • paramalignt tecken
 • metastas (sällsynt)
MS
Kongenital pares
 • vid ytteröre- och ansiktsmissbildningar
Idiopatisk, Bells pares
 • 70 % av de akuta
 • okänd etiologi, ev reaktivering herpes
 • mer än hälften har smärta, ffa retroaurikulärt och i nacken
 • samsidig smaknedsättning på tungans främre del (metallsmak) vanligt
 • stapediusreflexen utslagen hos mer än hälften
 • ofrivillig medrörelse i munnen vid blinkning är vanligt resttillstånd; även nedsatt muskelfunktion i mun och öga, smärtsam spasm i kinden m.m.

Behandling

Då ögonen ej kan slutas
 • fuktkammare och ögonsalva Oculentum simplex ® tn
 • tårsubstitut på dagen
 • tätt sittande glasögon, manuell blinkning
Steroider
 • vid uttalade pareser
 • högdos, nedtrappning
Antiviral behandling
 • om misstänkt herpes zoster eller simplex
Antibiotika
 • barn med borrelia får iv
 • vuxna får tetracyklin po högdos
Operation
 • ej vid Bells pares
 • ev tarsorafi om slutningsdefekt

Nivådiagnostik perifer facialispares

N petrosus major
 • ögats tårsekretion
 • undersöks med Schirmers test
 • minskat tårflöde på ena sidan ⇒ skadan sitter proximalt om nerven
N stapedius
 • stapediusreflexen
 • tympanometri
Chorda tympani
 • smak tungans främre två tredjedelar samt salivsekretion från gl submandibularis
 • droppa salt eller sockerlösning på tungan
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt