Startsidan 
Start

Muntorrhet

 • primär eller sekundär
 • vid nedsatt salivproduktion, kroniskt recidiverande parotit, Sjögrens
 • slemhinnorna blir torrare och skörare med åldern
 • läkemedelsbiverkan (antikolinergika: minskar salivsekretion, neuroleptika, diuretika, antihistaminer, näsdroppar, antiemetika)
 • biverkan efter strålbehandling: mucosit och muntorrhet efter ca 1 v, risk för osteoradionekros ⇒ förbehandling med hyperbar syrgasbehandling om man måste ta bort en tand

Handläggning

 • informera patienten om ökad kariesbenägenhet
 • riklig dryck, sockerfria tabletter att suga på samt kariesprofylax
 • saliversättningsmedel

"Geriatriska xerostomisyndromet"

 • hos äldre kvinnor med en eller flera systemsjukdomar och många läkemedel
 • se över läkemedelslistan, tandläkarkonsult, salivstimulerande sugtabletter
 • ev saliversättningsmedel vid helt upphävd sekretion

Läkemedelsinducerad muntorrhet

Antikolinergika

 • antiarytmika
 • antihistaminer
 • spasmolytika
 • lkm mot Parkinson
 • cykliska antidepressiva

Sympatikushämmare

 • metyldopa
 • klonidin mfl blodtrycksänkare

Alfaadrenerga

 • efedrin

Diuretika

 • dosberoende
 • även törstkänsla

Övrigt

 • barbiturater
 • immunosuppressiva
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt