Startsidan 
Start

Kronisk och adhesiv otit

Flera tillstånd innefattas. Irreversibelt, vanligtvis orsakat av en infektion eller inflammation i mellanöra och cellsystem. Mycket vanligare före antibiotikans tid. Nedgångna individer, gomspalt, missbildningar, tidigare öronbarn, invandrare.

Torr eller rinnande form, ofta en kombination. Har oftast inte ont. Diff skivepitelcancer. Trumhinneperforation kan i uttalade fall ge hörselnedsättning. Vid nyupptäckt kronisk otit bör bedömning göras av ÖNH-läkare. Smärta, yrsel, facialispares, allmänpåverkan ⇒ omedelbar utredning. Ev myringoplastik, ossiculoplastik.

Kvarstående trumhinneperforation

 • med eller utan tecken på infektion
 • normal rörlighet vid Siegling saknas (CAVE! Försiktighet med siegling om synligt hål!)

Trumhinneretraktion

 • tillbakabildas mycket sällan
 • risk för retention och infektion om djup ficka
 • överväg op

Adhesiv otit

 • ses efter SOM, tuba perta
 • trumhinnan har vuxit ihop med mellanörats mediala vägg (promontoriet och hörselbenen) och blivit helt orörlig
 • grav hörselnedsättning, ledningshinder
 • risk för retraktionsfickor och kolesteatom
 • svårbehandlat, oftast op (myringoplastik)
 • viktigt med prevention mot undertryck i mellanörat

Avbrott i hörselbenskedjan

 • ofta i kombination med kolesteatom eller trumhinneperforation

Kolesteatom

Tympanoskleros

 • efter AOM
 • myringoskleros vanligast (efter plaströr)
 • ibland med utbredd med fixering av hörselbenskedjan ⇒ kirurgi
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt