Startsidan 
Start

Tumörer på ytterörat

 • sällsynt med benigna tumörer
 • maligna tumörer är vanliga och debuterar ofta med ett sår

Basalcellscancer

 • vanligaste maligna tumören på ytterörat
 • främst äldre, oftast män
 • långvarigt sår som inte läker, utbredning i hudytan
 • sällan metastaser
 • kirurgisk excision med marginal
 • i avancerade fall ablatio auris
 • god prognos om tidig och radikal excision

Skivepitelcancer

 • ovanligt, äldre män
 • vanligen inom den bakre-övre delen av öronmusslan
 • börjar som en liten knottra med ytlig växt i huden alt som ett sår
 • infiltrerar underliggande brosk samtidigt som ytan börjar ulcerera
 • långsam tillväxt och sena metastaser, ffa till lgl kring örat och på halsen
 • kilexcision med marginal för diagnos och behandling
 • vid minsta tveksamhet om radikalitet måste excisionen utvidgas
 • ev strålning postoperativt
 • god prognos om tidig upptäckt och radikal excision
 • diffa mot chondrodermatitis nodularis som är ett benignt tillstånd med mer smärta och ömhet, ofta på helix

Malignt melanom

 • mycket sällsynt men har ökat i antal
 • ablatio auris och borttagande av hud och lokala lgl kring örat

Chondrodermatitis nodularis

 • benignt tillstånd, oklar genes (möjligen tryckbetingat)
 • vanligen medelålders män
 • smärtande knuta/hudförändring på helix eller antihelix
 • biopsi om oklar diagnos, DD tumör
 • ev kirurgi
 • god prognos
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt