Startsidan 
Start

Sudden deafness

 • hastigt uppträdande sensorineural hsn, debuterar sekundsnabbt eller under ett eller ett par dygn
 • graden av hsn varierar
 • kan drabba alla åldrar men är vanligast mellan 40-60 år
 • män:kvinnor 1:1, fler fall under vår och höst
 • diagnos ställs på anamnes, klinik och normal otoskopi
 • förekommer vid multipel skleros, akustikusneurinom, efter skalltrauma, efter bullertrauma, efter otoskleroskirurgi, borreliainfektion; även orsakat av cytostatika, aminoglykosidantibiotika, men oftast okänd orsak, olika teorier finns

Symptom

 • hörselnedsättning, oftast unilateral
 • ofta tinnitus
 • känsla av ostadighet eller yrsel av olika svårighetsgrad
 • ev illamående och kräkningar
 • fyllnadskänsla i örat

Fynd

 • Weber lateraliseras till det friska örat
 • Rinne positiv
 • ytterliggare neurologiska symptom utöver de från n vestibularis bör inte förekomma

Åtgärd

 • akut remiss ÖNH!
 • tonaudiogram
 • vid utebliven förbättring ev MR för att utesluta/verifiera ponsvinkeltumör

Behandling

 • många alternativ finns, inget bra
 • exspektans, steroider

Prognos

 • 50-60% återfår hörseln
 • sämre prognos om ej bättre på en vecka
 • bättre prognos för yrsel och tinnitus än för hörselnedsättningen
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt