Startsidan 
Start

Mb Ménière

Ökad mängd vätska eller ökat vätsketryck i endolymfarummet ⇒ endolymfatisk hydrops ⇒ skada på innerörats nervceller ⇒ symptom. Yrselattacker kan uppstå när membranen brister eller vid plötsliga tryckfall. Har ofta perioder med attacker. Kan pågå i månader till år för att därefter upphöra. Till en början normaliseras hörseln mellan attackerna, men så småningom bestående hsn och kontinuerlig tinnitus.

Symptom

 • hörselnedsättning, sensorineural; först i basen
 • tinnitus
 • yrselattacker: rotatorisk, ofta med illamående och kräkning, varar 30 min till 4-5 timmar
 • kontinuerlig ostadighetskänsla
 • lock- eller fyllnadskänsla i ena örat
 • skrällighet (diplacusis)
 • tumarkinattacker (dropattacker, dvs plötsligt fall) ⇒ ej körkort!

Fynd

 • pat ligger ofta på sidan med spontannystagmus
 • snabba fasen är vanligen riktad mot det friska örat men kan ibland vara riktad mot det sjuka
 • huvudvridningar och aktiva rörelser leder till ökat illamående
 • normalt neurologiskt status, BT och hjärta

Diffdiagnoser

 • migrän
 • ponsvinkeltumör har vanligen inte yrselattacker
 • akut labyrintit

Handläggning

Akut attack
 • dämpa yrselsensationen med supp Torecan ® eller supp Lergigan ®
 • uteslut annan allvarlig åkomma
 • om känd diagnos: behandla med antihistamin eller liknande
Lugnt skede
 • utred hsn; ensidig ⇒ remiss ÖNH för utredning
 • kardiopulmonellt status
 • ÖNH-status
 • ögonrörelser i Frenzels, efter headshake
 • neurologiskt status
 • remiss ÖNH om frekventa anfall
Behandling distrikt
 • diuretika 3-4 månader; kolla Na, K efter två veckor
 • recept supp Torecan 6,5 mg 1x 1-2 (6 st) att använda vid akut attack. OBS! Extrapyramidala biverkningar hos barn och äldre
 • diazepam 2-2,5 mg x 1-2 eller liknande under 2-3 v vid besvärlig period
Behandling öron
 • saltrestriktion
 • gentamycinbehandling i örat, liten risk för hsn
 • vestibulär nervavskärning; akta facialis
 • kirurgisk labyrintektomi ⇒ absolut dövhet denna sida
 • transmyringealt dränage med plaströr
 • akupunktur
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt