Startsidan 
Start

Sinuit

 • incidenstopp under vinterhalvåret.
 • spontanläkningsfrekvens är 85%
 • i första hand högläge, näsdroppar, vila och lätt analgetika
 • vid recidiverande sinuiter bör patienten utredas vidare: astma, näspolypos, allergi, immunbrist, cystisk fibros, tag odling ( från spolning bäst, NPH-odling bara ganska bra)

Etiologi

 • virus
 • bakterier
 • Haemophilus influenzae och Streptococcus pneumoniae är vanligaste agens, även Moraxella, enstaka GAS, S. aureus
 • spridning från anaerob infektion i överkäken
 • svampsinuiter vid defekt immunförvar
 • recidiverande pansinuiter hos barn skall föranleda misstanke om cystisk fibros

Maxillarsinuit

 • maxillar- och etmoidalhålorna blir luftförande under fösta levnadsåret

Symptom och fynd

 • purulent maxillarsinuit tar minst 7-10 dgr att utveckla
 • symptomduration > 72 h
 • snuva, ofta nattlig strax efter sänggåendet hos barn
 • ensidiga näs-bihålesymptom, nästäppa
 • dålig lukt, purulent nässekret, vargata
 • feber
 • infraorbital smärta, smärtaccentuering vid framåtlut (ospecifikt)
 • tidigare sinuitanamnes

Diagnos

 • vargata
 • vätskenivå: UL (bra på att visa luftförande kavitet, dvs normalitet) eller rtg sinus/CT
 • purulent utbyte vid spolning

Behandling

 • PcV i "otitdos" 7-10 dagar, till vuxna 1,6 g x 3 (ev 1,6-2 g x 2), till barn 25 mg/kg x 3 (betalaktamantibiotika skall ges i tredos för bästa effekt, men av praktiska skäl kan det vara svårt att ge barn 3-dos när de återgått till dagis eller skola, rekommendationen är då att skriva 3-dos på receptet men muntligt informera föräldrarna att man kan gå ned till 2-dos i slutet av kuren) om bakteriell genes
 • doxycyklin om pc-allergi
 • högläge, näsdroppar eller perorala vasokonstriktorer, Nasonex ® 50 mikrogram/dos, 2 spr ivn x 1-2
 • analgetika, ev Voltaren
 • spontanläkningsfrekvens är 85%
 • käkspolning (x flera) vid terapisvikt, kraftig smärta eller utan spontant dränage
 • nasala steroider vid upprepade sinuiter
 • terapisvikt ⇒ odling, Amimox ® 500 mg x 3, trimsulfa eller makrolid (otillräcklig effekt på Haemophilus) om pc-allergi

Komplikationer

 • allvarliga komplikationer är numera ovanliga
 • ögonlocksödem, exoftalmus, ögonrörelseinskränkning
 • vid recidiverande sinuiter bör patienten utredas vidare: astma, näspolypos, allergi, immunbrist, cystisk fibros…

Dentalt empyem

 • tandrotsabscess med penetration i sinus maxillaris
 • anaerober (täck in vid antibiotikaval)
 • ensidigt, illaluktande sekret samt anamnes på tandrotsproblem i ök
 • till tandläkare el käkkirurg

Ethmoidit

 • förskolebarn
 • tänk på malignitet och näspolypos hos vuxna
 • risk för spridning till orbitan via den tunna benväggen, lamina papyracea

Symptom

 • allmänpåverkan, högfebril
 • ömmande, mörkröd svullnad vid näsroten och i mediala ögonvrån (orbitaflegmone)
 • purulent rinit
 • bulbprotrusion och ögonmuskelpåverkan i avancerade fall
 • ↑ CRP

Handläggning

 • akut remiss till öronklinik, inläggning, NPH-odling, blododling
 • ögonundersökning
 • CT sinus och orbita
 • bredspektrumab iv
 • avsvällande, ex Rinexin
 • spolning av ev samtidig maxillarsinuit
 • kirurgi när risk för inbrott i orbita, akut dränage av orbitaabscess

Komplikationer

 • dislokation av ögat lateralt och nedåt vid orbitaabscess
 • chemos, visusnedsättning och meningism vid sinus cavernosustrombos ⇒ ge Heparin om misstanke!
 • risk för synförlust (orbitaabscess, sinus cavernosustrombos)
 • meningit
 • intracerebrala abscesser

Frontalsinuit

 • sinus frontalis utvecklas vid 6-10 års ålder, mycket stor interindividuell variation ⇒ UL är ej bra
 • ensidig huvudvärk i pannan, knacköm i pannan
 • ab polikliniskt om okomplicerad
 • PcV 1,6 g x 3 eller ev 1,6-2 g x 2, ev steroidspray, nässpray på VC
 • ev pinning (näsdroppsindränkta öronpinnar i mellersta näsgången)
 • remiss öronklinik om svår huvudvärk eller allmänpåverkan
 • Prednisolon 20 mg vid uttalad smärta
 • vid terapisvikt odling + amoxicillin i 10 dgr
 • trepanation om inget hjälper
 • kan ge meningit, intracerebrala abscesser

Sphenoidit

 • sinus sphenoidale utvecklas vid 3-5 års ålder
 • snuva, feber, kraftig huvudvärk med utstrålning till nacken, synproblem, yrsel, nedsatt AT
 • vargata från sphenoidalsinusostiet, CT sinus
 • alltid inläggning!
 • bredspektrumab, dränage, ev op
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt