Startsidan 
Start

SÅR OCH SLEMHINNEFÖRÄNDRINGAR I MUNSLEMHINNAN

Aftösa sår

 • isolerade smärtsamma sår, gulaktiga med röd halo, välavgränsade
 • aldrig vesikler
 • kan vara återkommande och utlöses av stress, hormonella faktorer, vissa födoämnen, järnbrist, B12- och folsyrabrist
 • vanligare hos icke-rökare, HIV-positiva, Mb Crohn, ulcerös klit, celiaki
 • tänk på Behçets sjukdom om aftae i mun och genitalia samt irit

Behandling

 • läker spontant inom ngn vecka, utan ärr
 • Kenakort-T ® salva vid prodromalsymptom
 • enzymtandkräm Zendium (hämmar streptokocker)
 • tetracyklinsköljningar

Leukoplakier

 • vita fläckar som inte kan skrapas av från slemhinnan och som inte kan diagnostiseras som ngn annan sjukdom
 • vanligare hos män
 • skall betraktas som premaligna
 • tobaksrökning, lokalt kroniskt trauma, HIV, järnbrist, Plummer-Vinson, idiopatiskt (högre risk för malignisering vid de två sistnämnda)

Homogena eller med insprängda rodnade fläckar som kan bero på candida eller cellförändringar. Icke-homogena, hårda förändringar skall remitteras till ÖNH-specialist eller ta px. Vid mjuka, homogena förändringar ⇒ eliminera utlösande orsaker, rökstopp, antimykotisk behandling vb.

Små icke-homogena förändringar excideras ⇒ PAD. Vid utbredda lesioner skall biopsi innefatta rodnade områden samt områden med papler, noduli eller ulcerationer. Om biopsi visar epitelatypi eller om förändringen sitter i munbotten, tunga eller det läppröda skall leukoplakin excideras. Ev laser om utbrett. Regelbundna kontroller. Håriga leukoplakier är patognomont för HIV.

Erytroplakier

 • skall alltid avlägsnas med marginal samt undersökas histopatologiskt
 • minst 80% är gravt dysplastiska eller CIS

Lichenoida förändringar

Lichen planus kan förekomma var som helst i munslemhinnan men finns vanligen posteriort på kindslemhinnan. Vanligen bilateralt. Okänd etiologi. Lichenoida reaktioner kan uppstå genom mekaniskt trauma, hypersensibilitet mot tex kemikalier i tandfyllningar (amalgam), immunologiska reaktioner på mikroorganismer, stress m.m. Viss ökad risk för utveckling av oral cancer.

Symptom och fynd

 • vita papler på en rodnad, atrofisk slemhinna
 • ofta retikulärt nätmelonmönster (Wickhams striae)
 • ibland sammansmältning till plack som inte kan skrapas bort
 • munsveda vid intag av kryddad föda, citrusfrukter osv
 • tag px vid osäkerhet

Handläggning

 • i första hand traumaelimination: slipa eller byt fyllningar, förbättrad munhygien, justera protes, antimykotisk behandling, ev antiinflammatorisk behandling med lokala eller generella kortikosteroider
 • kirurgi om utebliven läkning trots ovanstående

Sår på tungan och i munslemhinnan

Sår i munhålan som inte läker inom 3 veckor remitteras till ÖNH-specialist på misstanke om malignitet.

Munvinkelragader (angulär keilit)

 • vid candida, hos protesbärare med låg betthöjd, B-vitaminbrist, järnbrist
 • justering av protes, antimykotisk kräm (Canesten eller Daktar ®) och ibland Fucidinsalva

Munsår (Herpes labialis)

 • aktivering av Herpes simplex typ 1 vid trötthet, psykisk stress, förkylning, mekaniskt trauma, solljusexponering, mens
 • ofta prodromalsyndrom i form av klåda, hyper- och parestesier
 • sedan konfluerande blåsor som spricker inom några dagar
 • läker på några veckor
 • solskyddsstift, Vectavir®salva tidigt
 • ev Valtrex ® om svårt fall och nedgången patient

Protessår

 • använd inte protesen på 14 dgr eller justera protesen
 • behandla även protesen mot svamp
 • px om såret kvarstår
 • proteshyperplasi (oftast vid proteskanterna) ⇒ tag px vid minsta misstanke!
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt