Startsidan 
Start

Heshet

Kvarstående heshet efter 3 veckor ⇒ remiss ÖNH eller foniater för att utesluta malignitet.

Diffdiagnoser

 • malignitet – progressiv heshet hos vuxna
 • infektion
 • inflammation: akut laryngit, akut laryngotrakeit, kronisk laryngit

Laryngit

 • stämbandspolyp
 • stämbandsknottra
 • kontaktgranulom
 • papillom – progressiv heshet hos barn
 • recurrenspares
 • ankylos i krikoarytenoidleden
 • trauma

Första kontakten

 • synlig förändring på stämveck: om i cancerålder + unilateral förändring ⇒ förtur
 • nedsatt rörlighet (abduktion/adduktion): symmetri? metastas? ⇒ rtg pulm, CT recurrens, utbredning?
 • till foniatrisk mottagning
 • om normalt status misstanke psykogen dysfoni
 • indirekt laryngoskopi, spegel, mikroskop, vinkel- eller fiberoptik, videoinspelning
 • röntgen, CT, MR
 • direkt laryngoskopi

Kronisk laryngit

 • permanenta inflammatoriska förändringar i larynx slemhinnor
 • exogena faktorer ffa rökning, svetsrök, lösningsmedel, andra luftföroreningar, även perorala sprayer
 • även reflux
 • långvarig heshet
 • grov röst med sänkt taltonläge, inslag av buller och brus och pressad fonation
 • rökstopp, logoped, refluxbehandling
 • remiss ÖNH för skopi och biopsi om cancermisstanke

Reinckes ödem

 • specialform av kronisk laryngit
 • relativt vanligt bland medelålders kvinnor som rökt i många år
 • ev även hormonellt

Symptom och fynd

 • grov röst
 • rösttrötthet
 • andningsbesvär – ev inspiratorisk stridor
 • lågfrekvent röst, ibland buller
 • ödem i Reinckes spatium
 • kan se normalt ut vid fonation men ”hängande gardiner” vid inspiration

Åtgärd

 • rökstopp!
 • måttligt ödem kan resorberas (långsamt), röstträning
 • stora ödem kan opereras försiktigt (superspecialistfall)

Larynxpapillom

 • ovanligt
 • barn och unga men även vuxna
 • HPV
 • successivt tilltagande heshet med risk för andningshinder och inspiratorisk stridor
 • utbredda mattor av vårtliknande förändringar på stämveck, falska stämveck och epiglottis
 • behandla efter symptom
 • kirurgi, interferon, Zovirax ®, ev tracheostomi
 • försvinner oftast i puberteten
 • Obs! rökning kan öka dysplasiutvecklingen hos vuxna
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt