Startsidan 
Start

KNUTA PÅ HALSEN

Diffdiagnoser

Utvecklingsrubbningar / missbildningar

 • medial halscysta
 • lateral halscysta
 • lymfangiom – symptom under första levnadsåret
 • hemangiom
 • dermoidcysta
 • thymuscysta
 • laryngocele

Lymfkörtelförstoring

 • infektion/inflammation
 • granulomatös (tbc, sarkoidos, atypiska mycobakterier)
 • malign (skivepitelcancer i ÖNH-området vanligast, men även lymfom, metastaser bronkialcancer, ventrikel, esofagus, prostata, njure)

Benigna tumörer

 • thyroideatumör /thyreoidit
 • spottkörtel
 • kemodektom (glomustumör): 5% maligna, ofta hormonellt aktiva
 • neurinom: utgår från n vagus, hypoglossus, sympatiska gränssträngen, plexus cervikalis; kan vid palpation och punktion ge parestesier eller utstrålande smärta
 • neurofibrom
 • m sternocleidomastoideus-hematom + torticollis - i samband med partus
 • lipom
 • hudtumörer

Maligna tumörer

 • thyroideacancer
 • spottkörtelcancer

Primär utredning 

Anamnes

Patientens ålder
 • < 20 år: kongenitala cystor eller inflammatorisk lglförstoring
 • 20-40 år: ospecifik/specifik lymfadenit, malign/benign tumör i thyroidea eller spottkörtel samt lymfom
 • > 40 år: lglmetastas
Thyroideacancer
Förlopp
 • snabb debut talar för infektiös process
 • obs även lymfom
Storleksförändring?
Lokalisation

Medellinjen

 • thyroideaförändringar – följer alltid med larynx upp vid sväljning
 • mediala halscystor (barn)

Lateralt

 • lymfkörtelförstoring
 • mesenkymal tumör: neurinom, kemodektom
Finns andra knutor?
 • viros, lymfom, generaliserad malignitet
Smärtande? Spontant eller vid palpation?
Sväljningsbesvär/-smärta?
Röstpåverkan?
Tidigare strålbehandling mot halsen?
Annan/tidigare malign sjd
Rök- och alkoholvanor?
Viktpåverkan?

Andra undersökningar

 • lab (blodstatus, ev serologi, thyroideaprover, TG, calcitonin, Ca, CRP, vita, SR)
 • FNP viktigast!
 • isotopundersökning (thyroidea)
 • rtg, CT, MR, UL, sialografi
 • provexcision om FNP ej konklusiv eller vid lymfom
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt