Startsidan 
Start

Motorikrubbningar

 • achalasi och motorikrubbning i samband med hiatushernia är de vanligaste primära motorikstörningarna
 • sekundära störningar kan ses vid stroke, pseudobulbär paralys, ALS, MS och Parkinson
 • patienterna har dysfagi och svårt att få ned tuggan i svalget eller genom övre sfinktern
 • risk för regurgitation, aspiration och lungkomplikationer
 • kräver logoped- och dietisthjälp, ev PEG om avmagring
 • även kollagenoser såsom sklerodermi, polymyosit, dermatomyosit och SLE kan påverka esofagusperistaltiken med dysfagi som följd
 • karbakolintest kan göras för att utesluta achalasi vid tex sklerodermi
 • behandla eventuell reflux
 • diabetes mellitus kan ge en progressiv neuropati med dysfagi

Achalasi

 • debuterar vanligen i 15-30-årsåldern men kan förekomma från skolåldern och uppåt
 • drabbar båda könen lika ofta
 • misstolkas lätt som anorexi eller bulimi
 • propulsiv peristaltik saknas i hela matstrupen och nedre sfinktern vidgas ofullständigt när föda passerar
 • så småningom vidgas matstrupen och väggen degenererar
 • föda retineras i den vidgade matstrupen

Symptom

 • intermittent esofagal dysfagi
 • avmagring
 • svåra krampliknande smärtor retrosternalt – OBS! kan hävas med nitroglycerin!
 • aspiration och lungkomplikationer

Diagnos

 • anamnes, rtg, endoskopi och tryckmätning
 • injektion av karbakolinklorid kan provocera fram den retrosternala värken
 • diffa mot cardiacancer hos äldre

Behandling

 • ballongdilatation av nedre sfinktern eller lång myotomi av distala esofagusmuskulaturen, ofta i kombination med fundoplikatio för att undvika reflux
 • symptomlindring hos 80%
 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt