Startsidan 
Start

ÖNH-tumörer

 • epitelialt ursprung i munhåla, svalg, larynx, bihålor, näsa och spottkörtlar
 • skivepitelcancer vanligast, därefter adenocarcinom
 • 3 ggr vanligare hos män

Etiologi

 • rökning
 • alkohol
 • tobakstuggande (ej svenskt snus)
 • virus

Symptom

 • heshet vanligast vid glottisk larynxcancer
 • kvarstående heshet i mer än tre veckor, utan annan anledning, ffa hos rökare, bör bedömas av öronläkare
 • sväljsmärtor och klumpkänsla
 • sår som inte läker i munnen
 • tandprotes passar inte längre
 • ensidigt långdragen nästäppa
 • ensidigt långdraget lock för örat
 • nytillkommen hård knuta på halsen
 • blod per nasum

Utredning

 • klinisk us
 • totalskopi med palpation + px i narkos ⇒ TNM, resektabilitetsbedömning, tatuering av tumörgränser
 • CT, ev MR
 • FNP, ev UL-lett
 • lungrtg
 • PET

Metastaser

 • utpräglat lokal tumörsjukdom
 • spridning till regionala lgl ovan nyckelbenet
 • viss förutsägbarhet men korsade metastaser förekommer
 • risken för spridning beror av primärtumörens lokalisation och utbredning
 • halslymfkörtelmetastaser viktigaste prognostiska faktorn
 • hypofarynxcancer oftare metastaserad vid diagnos än en glottisk larynxcancer
 • fjärrspridning till lunga och skelett är ovanligt
 • lever, hjärna ännu mer sällsynt

Behandling

 • små, begränsade tumörer (T1) botas lika bra av kirurgi som av strålning; individuellt val
 • vid större, mer utbredda tumörer (T2-T3) kombineras kirurgi och strålning
 • stora, extensivt växande tumörer (T4) har oftast brosk- eller benengagemang
Kirurgi
 • vid resektabla tumörer (med rimlig funktionsförlust)
 • som enda beh enbart vid små tumörer, T1
 • tillsammans med strålning vid större tumörer
 • ”salvage ” vid recidiv av fulldos strålade primärt icke-resektabla tumörer
Strålning
 • pre- eller postop vid resektabla tumörer
 • ensamt vid icke-resektabla tumörer
Cytostatika
 • experimentellt, kombinationsbehandling med strålning håller på att testas
 • palliativt

Biverkningar vid strålbehandling

Tämligen uttalade.

Akuta
 • mucosit, rodnad, smärta, ulcererande slemhinnor ⇒ analgetika, candidabehandling, nutrition; ev sond
 • rodnad hud ⇒ lokalbehandling
 • seg saliv ⇒ vätska
 • illamående ⇒ antiemetika
 • ev avbryta behandlingen vid sänkt njurfunktion, känselbortfall, nedsatt hörsel
Sena
 • slemhinneatrofi, hudatrofi
 • muntorrhet, smakförlust, karies, tandlossning
 • stelhet, strikturer i bindväv och muskulatur
 • hypothyreos ⇒ Levaxin ®
 • nedsatt hörsel

Tecken på munhålecancer

 • erytroplaki/leukoplaki
 • svårläkt sår
 • synlig tumör
 • illasittande protes
 • tuggsvårigheter
 • sväljningsbesvär
 • trismus
 • smärta, referred pain (örat)
 • knuta på halsen

Tecken på tonsillcancer

 • faryngitbesvär
 • klumpkänsla
 • otalgi
 • hemoptys
 • knuta på halsen

Tecken på thyroideacancer

 • knuta på halsen
 • struma, ffa hos barn och män
 • heshet
 • stridor

Tecken på larynxcancer

 • heshet
 • sväljningsbesvär
 • stridorös andning
 • knuta på halsen

Tecken på maxillcancer

 • sinuitbesvär
 • ensidig blodig eller purulent snuva
 • dov värk, djup smärta
 • yttre deformitet
 • sensibilitetsnedsättning på kinden
 • ögonsymptom: exoftalmus, diplopi

Tecken på nasofarynxcancer

 • knuta på halsen
 • långdragen ensidig otosalpingit
 • nästäppa
 • näsblödning
 • otalgi
 • ensidig tinnitus
 • trigeminussymptom

Tecken på hypofarynxcancer

 • sväljningsbesvär och smärta
 • sårkänsla i svalget
 • otalgi
 • knuta på halsen
 • viktnedgång

Ju längre bak i munhåla/svalg desto sämre prognos

 

  

ÖNH
-Översikt

Örat
-Otalgi
-Extern otit
-Akut mediaotit
-Labyrintit och mastoidit
-Otosalpingit och rör
-Kronisk och adhesiv otit
-Kolesteatom
-Vaxpropp
-Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
-Örontrauma
-Hörselgångsexostoser
-Tumörer på ytterörat

Hörselrubbningar
-Hörseltester
-Ledningshinder
-Otoskleros
-Sensorineural hörselnedsättning
-Presbyacusis
-Akustikusneurinom
-Bullerskada
-Tinnitus
-Sudden deafness
-Nedsatt hörsel hos barn
-Hörhjälpmedel
-Läkemedel som ger hörselnedsättning

Balans
-Undersökning och utredning vid yrsel
-Nystagmus
-Akut balansstörning
-Godartad lägesyrsel, BPPV
-Vestibularisneurit
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Facialissjukdomar
-Facialispares

Näsa och bihålor
-Sinuit
-Näsfurunkel
-Näspolypos
-Rinit
-Näsblödning
-Nästrauma och septumskador
-Övriga näsbesvär

Munhåla
-Sår och slemhinneförändringar i munhålan
-Oral candidos
-Munbottenflegmone
-Quinckeödem
-Steven Johnsons syndrom
-Muntorrhet
-Övrigt

Svalg
-Tonsillit
-Peritonsillit
-Faryngit
-Vincents angina och herpangina
-Mononukleos
-Difteri, äkta krupp
-Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
-Snarkning, sömnapnésyndrom
-Foetor ex ore
-Retrofaryngeal absecss

Spottkörtlar
-Resistens i spottkörtel
-Purulent parotit
-Spottsten
-Sialoadenit
-Sjögrens syndrom

Larynx och trachea
-Akut laryngit
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Laryngotrakeit
-Högt andningshinder
-Heshet
-Laryngomalaci
-Stämbandssjukdomar
-Tracheotomi och intubation
-Röstrubbningar

Sjukdomar i halsens mjukdelar
-Knuta på halsen
-Lymfadenitis collis
-Halscysta
-Atypisk mykobakterios

Matstrupen
-Dysfagi
-Syra- och alkaliskador
-Dyspepsi, reflux, hiatushernia
-Divertiklar
-Esofagusstriktur
-Motorikrubbningar i esofagus
-Plummer-Vinson

Tumörer i huvud-halsområdet
-ÖNH-tumörer
-Maligna tumörer i larynx
-Hypofarynxcancer
-Thyroideacancer

Främmande kropp
-Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus

Trauma
-Trauma mot huvud och hals

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt