Startsidan 
Start

Testikelcancer

 • vanligaste cancerformen hos yngre män i åldern 18-40 år, ökande incidens
 • OBS! Benigna tumörer förekommer sällan i testes
 • kryptorchism ger 20 ggr ökad risk för testistumör
 • även män med genitala missbildningar eller infertilitet har ökad risk
 • metastaserar främst till paraaortala lgl och lunga
 • prognosen god, >90% läker ut tack vare cytostatika
 • stadium I har nästan 100% överlevnad

Klinisk stadieindelning

 1. inga tecken på metastaser
 2. metastaser begränsade till abdominella lgl
 3. metastaser i lgl ovan diafragma
 4. extralymfatiska metastaser

Seminom

 • hälften av alla testistumörer
 • utgår från moget sädesepitel
 • 35-45 år
 • 30% av alla seminom utsöndrar choriongonadotropin vilket stimulerar Leydigcellernas tillväxt ⇒ pubertas praecox, hypervirilism, gynekomasti
 • bättre prognos

Non-seminom

 • utgår från embryonala celler
 • utgörs av embryonalt carcinom, teratom (40%), gulesäckstumör och chorioncarcinom (speciellt malign), kombinationer vanligt
 • små barn + 25-35 år

Icke germcellstumörer

 • sällsynt, ca 10%
 • sertolicellstumörer förekommer främst vid kryptorchism, bildar androgen och östrogen ⇒ gynekomasti
 • leydigcellstumörer (1-2%) är sällan maligna men bildar androgen och ev östrogen ⇒ gynekomasti, pubertas precox, hypervirilism

Lymfom

 • vanligaste testikeltumören hos män över 60 år
 • ofta bilateral

Symptom testikelcancer

 • (smärtsam) förstoring av ena testikeln
 • vid blödning i non-seminom kan akut smärta uppstå
 • endokrina symptom (ovanligt)
 • sällsynt debutsymptom av metastaser (ryggvärk, ischias)

Diagnos

Palpation
UL scrotum
Tumörmarkörer

Används även vid uppföljning.

 • AFP (alfafetoprotein) vid non-seminom
 • β-hCG stiger hos 80% av non-seminom
 • LD (ospecifikt)
 • PLAP (placentärt alkaliskt fosfatas) vid vissa seminom
 • carcinoembryonalt antigen (CEA) förhöjt hos 80% med teratom
Könshormonanalys (LH, FSH, testosteron, SHBG, inhibin B)
Lungrtg + CT buk/thorax (metastaser?)
Ablatio testis (orchidektomi) med PAD samt px från andra sidan
Nedfrysning av sperma preop

Behandling

 • orchidektomi enligt ovan
 • orchidektomi eller lokal strålning vid CIS
Seminom
 • metastaserar sällan
 • mycket strålnings- och cytostatikakänslig
 • adjuvant strålbehandling mot lgl i buken vid lågt stadium
 • cisplatinum-baserad cytostatika om metastaserad sjukdom
Non-seminom
 • individualisera behandlingen
 • mycket cytostatikakänslig, även vid recidiv
 • vid stadium I: exspektans med täta kontroller eller en adjuvant cykel av BEP
 • vid metastaser (II-IV) ges 3-4 cykler av BEP, därefter utförs retroperitoneal körtelutrymning
 • ev kirurgi av lungmetastaser. extra kemoterapi om ingen tumörfrihet efter detta
 • vid otillräcklig respons ges starkare cytostatika och/eller stamcellsstöd
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt