Startsidan 
Start

THYROIDEACANCER

Malignitetsmisstanke

 • hård, solitär, kall
 • fixerad till omgivningen
 • hårda, förstorade lymfkörtlar
 • recurrenspares i frånvaro av tidigare halskirurgi
 • ålder (< 20 år eller > 70 år), hereditet, man, strålningsexposition
 • ny knöl eller snabb tillväxt

Cancertyper

Papillär
 • 70%
 • tidigare strålbehandling!
 • växer mkt långsamt, god prognos även vid metastaser (lokalt eller lgl)
 • följ TG (thyreoglobulin)
Follikulär
 • nästan lika god prognos som ovan
 • tidigt blodburna metastaser till ffa skelett och lungor, även lever
 • kan ej skiljas från follikulärt adenom enbart med cytologi ⇒ op krävs
 • helkroppsscintigrafi avslöjar metastaser (jodupptagande)
 • TG
Anaplastisk
 • 5-10%
 • snabbt progredierande och aggressiv, usel prognos
 • äldre pat
 • snabb tillväxt, stenhård thyroidea
 • kan dö av kvävning
Medullär
 • utgår från C-cellerna
 • calcitoninproducerande (mät efter pentagastrininjektion)
 • 30 % hereditär, ev med MEN II, uteslut alltid feokromocytom!
 • 80% lglmetastaser vid diagnos
 • hälften har somatostatinreceptorer och kan visualiseras med octreotidscint
 • följ med calcitonin postoperativt
Metastaser
 • från bröst- eller njurcancer

Op-indikationer

 • follikulära adenom skall opereras bort! (hemithyreoidektomi för diagnos, om ca ⇒ total thyreoidektomi)
 • positiv cytologi eller kall knuta (total thyreoidektomi)

Operation

 • preoperativt: Ca, joniserat Ca, albumin, PTH, stämbandskontroll
 • lymfkörtelytrymning vid papillär och medullär
 • anaplastisk behandlas ev med strålning + cytostatika både pre- och postoperativt
 • papillär och follikulär kan ibland få postoperativ radiojod- eller stålbehandling och därefter levaxin i suppressionsdos

Komplikationer thyroideakirurgi (halskirurgi)

Hypothyreos
Hypokalcemi
 • ofta övergående
 • mät S-Ca dag 1
 • OBS! Stickningar i fingrar och kring munnen kan bli till kramper och senare hjärtproblematik
 • ge kalktabletter tills stickningarna avtar
 • Ca-Sandoz ® iv om pat mår illa och kräks
Stämbandspares/recurrenspåverkan
 • övergående eller permanent
 • n. laryngeus recurrens ⇒ heshet
 • n. laryngeus superior ⇒ röstsvaghet
 • bilateral recurrenspares ⇒ svårt att andas
Blödning/ halshematom
 • ⇒ tryck på trachea ⇒ andningspåverkan
 • öppna (klipp upp) eller ny op
Toxisk kris
 • numera sällsynt pga förbehandling

Uppföljning

 • åb 1 mån senare för stämbandskontroll, TSH för strumapatient samt S-Ca för HPT
 • TG hos papillär och follikulär; stigande värden indikerar recidiv
 • calcitonin vid medullär
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2009-07-15
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt