Startsidan 
Start

HJÄRTTAMPONAD

Etiologi

 • perikardexsudation, tumörväxt, konstriktion (sekundärt till strålning, lång latenstid)
 • mediastinal tumör, lymfom, lungcancer, leukemi, bröstca
 • missas ofta!

Symptom

 • retrosternal smärta
 • tryck
 • dyspné (lägesberoende)
 • buksmärtor
 • påverkat sensorium
 • avlägsna hjärttoner
 • fallande tryck
 • pulsus paradoxus (pulsen försvinner i inspiriet)

Diagnos

 • EKO, med FNA
 • sjunkande BT
 • low voltage på EKG
 • förstorat, konturförändrat hjärta på rtg

Behandling

 • dekompression, perikarddränage
 • cytostatika
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt