Startsidan 
Start

PROSTATACANCER

Vanligaste cancerformen hos män, ca 6000 nya fall varje år. Mycket ovanlig innan 50 års ålder. Vid 80 års ålder har hälften av alla män små, obetydliga härdar av adenocarcinom i prostata. Börjar till skillnad från BPH perifert. Testosteron stimulerar tillväxten. 5-10% hereditär, debuterar 5-10 år tidigare. Akrylamid och västerländsk livsstil predisponerar. Sprids först till lgl och sedan till axialskelettet.

Histologi

Differentieringen viktig för prognosen. Stadium dock viktigast. WHO-gradering: högt (G1), medelhögt (G2) och lågt (G3) differentierad cancer. Gleason score anges som summan av de två dominerande tumörkomponenterna.

TNM

 • T1 Ej palpabel eller diagnostiskt påvisbar
 • T2 Påvisbar men ej utanför kapseln
 • T3 Utanför kapseln
 • T4 Fixerad till eller invaderande närliggande strukturer andra än vesicula seminalis
 • N0, N1, NX (ej bedömt), M0, M1, MX (ej bedömt)

Symptom

Oftast symptomlöst, men ger upphov till en förstoring av körteln ⇒ "prostatism" (LUTS) först när den blir tillräckligt stor. En skillnad mot BPH är att utvecklingen går snabbare. Pat. har i allmänhet haft symptom i mindre än ett år när han söker. Ca 5% av pat. får sina första symptom pga metastaser, dvs ryggbesvär, leverförstoring eller hosta (lungmetastaser). Nervkompression kan ge ischias, känselbortfall och domningar. Medulla spinaliskompression ⇒ tvärsnittslesion ⇒ förlamning i benen. Manliga pat med ryggbesvär bör alltid prostatapalperas. Anemi och viktnedgång kan också vara första symptom.

Diagnos

 • PR
 • PSA (biopsi om >3), PSA-kvot, Hb, ALP (skelettmetastaser?), Krea.
 • transrektalt UL med 6 biopsier om PR eller PSA positivt
 • vid behov urografi (stas?) + ev lgl utrymning + skelettscint ("hot spots") + lungrtg.

Fritt PSA/ Totalt PSA= 0,18. Om låg kvot ⇒ cancer. PSA kan även stiga vid UVI, prostatit, cystoskopi, KAD, efter rektalpalpation. Var tionde man i åldern 50 till 70 år har förhöjda värden, men endast en tredjedel av dessa har cancer.

Botande behandling

Om tumören ej spridits utanför kapseln samt pat < 75 år.

 • radikal prostatektomi eller
 • strålning (extern eller brachyterapi)

Ej op om PSA>20 (antagligen metastas). Operationen innebär risk för impotens och inkontinens. Strålning ger impotens i 50% av fallen och ibland tarmbiverkningar. Pelvin lymfadenektomi utföres om kurativ behandling planeras och PSA < 20 och Gleason score > 7.

OBS! Vid total prostatektomi skall KAD sitta i 3 veckor. Den får INTE avlägsnas! Suprapubiskateter får sättas vid problem.

Palliativ behandling

Om patienten har symptom (annars exspektans med regelbundna kontroller).

 • kirurgisk kastration = orchidektomi
 • farmakologisk kastration med kontinuerligt tillförd GnRH-agonist (ex Zoladex ®). Ge antitestosteron under de första veckorna. Så småningom fås behandlingsresistens
 • perorala antiandrogener (ex Casodex ®) används allt mer. Ger gynekomasti och värmevallningar ⇒ östrogen!
 • total androgen blockad (TAB) med GnRH-analog + antiandrogen.
 • strålning lokalt mot smärtsamma skelettmetastaser. Laminektomi om medullakompression.
 • strontiuminjektioner, Samarium, mot skelettsmärtor. Har dock ingen effekt om förändringarna inte ses på scint (ex myelom)
 • ev TURP
 • kemoterapi kommer allt mer
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt