Startsidan 
Start

MJUKDELSSARKOM

 • i alla åldrar (median 65 år), kan sitta var som helst på kroppen
 • ovanliga; förväxlas ofta med lipom, muskelblödning eller muskelruptur
 • växer infiltrativt men respekterar fascior och periost relativt länge
 • 1/3 är subkutana och 2/3 är belägna under fascian
 • ett flertal histologiska typer finnes: malignt fibröst histiocytom är vanligast, följt av leiomyosarkom, liposarkom och synovialt sarkom
 • strålning, ev herbicider anges som riskfaktorer

Symptom

 • förekommer vanligen på låret och är oftast djupt belägna
 • debuterar nästan alltid utan andra symptom än subkutant belägen knuta
 • sällan ömmande
 • kan växa fort, ssk om blödning
 • storlek > 5 cm talar för malignitet
 • remittera!

Utredning och behandling

 • klinisk us, MR och FNP
 • kirurgi (extremitetsbevarande i möjligaste mån) och strålning pre- eller postoperativt (minskar risken för lokalrecidiv)
 • lungmetastaser avlägsnas i vissa utvalda fall kirurgiskt
 • studier pågår med cytostatika
 • patienten följes i minst 6 år
 • 65% femårsöverlevnad, men sämre om spridd sjukdom
 • 33-40% får metasatser, vanligen i lunga men även i mjukdelar, lgl och skelett

Handläggning av "mjukdelsknuta"

Remittera på misstanke om mjukdelssarkom:

 • ytlig tumör större än 5 cm
 • djupt liggande tumör oavsett storlek
 • barn och ungdomar
 • pat med annars malignitetsmisstänkta tumörer

Remittera innan biopsi!

 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt