Startsidan 
Start

STRÅLNING

 • röntgenstrålar och gammastrålar
 • olika vävnader är olika strålningskänsliga
 • strålkänslighet varierar även i cellcykeln. G 2 > M >>> sen S-fas
 • vid strålning dör cellerna som delar sig
 • vid god syresättning är fler celler inne i cellcykeln ⇒ bättre effekt av strålning (x 2-3) ⇒ rökstopp!
 • anemiska patienter har sämre effekt

Extern strålbehandling

 • strålkällan utanför kroppen
 • måste passera normal vävnad

Intern

 • strålkällan inne i kroppen
 • interstitiellt (seeds, nålar), intrakavitärt (uterus) eller intraluminalt (bronkialcancer)

Metabol

 • strålkällan metaboliseras selektivt i tumörr
 • radiojodbehandling: I-131 vid thyroideacancer, thyreotoxikos
 • radioaktivt fosfor vid polycytemia vera
 • isotopbehandling: Strontium-89, Samarium-153 vid skelettmetastaser

Radioimmuntargeting

 • strålkällan konjugeras till en monoklonal antikropp
 • under utveckling

Fraktionering

 • strålbehandlingen ges uppdelat ⇒ akuta och sena biverkningar reduceras
 • reparation, repopulation, rearrangemang i cellcykeln samt reoxygenering

Terapeutiskt intervall

 • skillnad mellan effekt på tumör och risk att påverka organen
 • brukar acceptera en viss risk

Akuta biverkningar

 • i vvd med snabb cellomsättning, ex GI, hår, slemhinnor, BM, hud
 • under strålbehandlingen och veckorna efter

Sena biverkningar

 • fibros i vvd med långsam cellomättning, ex nerver, njure, lunga, blåsa
 • kan komma flera år efter behandlingen
 • beror på dosen per fraktion!
 • vid kurativ behandling används sällan höga doser ⇒ skador i framtiden undviks
 

  

ONKOLOGI
-Översikt

Allmän onkologi
-Allmän onkologi
-Cytostatika
-Strålning
-Smärta

Akut onkologi
-Hyperkalcemi
-Medullakompression
-Tumörlyssyndrom
-Binjurebarksinsufficiens
-Vena cava-kompression
-Hjärttamponad
-Luftvägskompression

Hematologiska maligniteter
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Lymfom
-Leukemi

Bröstcancer
-Bröstcancer

Lungcancer
-Lungcancer
-Malignt mesoteliom

Mag-tarmkanalen
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Analcancer
-Carcinoid
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

Njurar och urinvägar
-Njurcancer
-Urotelcancer
-Prostatacancer
-Testikelcancer
-Peniscancer

Gynekologiska tumörer
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Uterus
-Ovarierna

Endokrina tumörer
-Thyroideacancer
-MEN

Övriga maligniteter
-ÖNH-tumörer
-Skelettumörer
-Mjukdelssarkom

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt