Startsidan 
Start

Preoperativ trombosprofylax

Vid regional eller generell anestesi skall följande ha lågmolekylärt heparin i Lund:

  • pat över 40 år med beräknad narkostid > 60 min
  • trombospredisponerande tillstånd (obesitas, malignitet, tidigare genomgången trombos/emboli, p-piller) även till yngre patienter och vid kortare op-tid.
  • trombospredisponerande op-läge (bukläge, benstöd) eller yttre fixation av nedre extremitet oavsett ålder

Patienter med antikoagulantia, koagulationsrubbningar eller vid kärlkirurgiska ingrepp skall ej rutinmässigt ha trombosprofylax. Överkänslighet är en kontraindikation mot lågmolekylärt heparin.

Pat med normal risk

  • 20 mg Klexane ® sc senast 2 h före op
  • därefter 20 mg sc dagligen tills hemgång
  • andra dosen ges 24 h efter den första

Högriskpatient

  • 40 mg Klexane ® kvällen före op
  • därefter 40 mg sc enligt ovan

Om patienten inte har fått Klexane ® före op ges 20 ml Promiten ® + 500 ml Macrodex ® i anslutning till op.

 

  

ANESTESI
-Översikt

Avancerad HLR

Anestesiologisk farmakologi
-Narkosstadierna, MAC
-Anestesi
-Analgesi
-Muskelrelaxation
-Crash induction och åtgärder vid aspiration
-Regional anestesi

Preoperativa åtgärder
-Preoperativ bedömning
-Premedicinering
-Preoperativ trombosprofylax

Problem under och efter anestesi
-Problem i samband med anestesi
-Postoperativa komplikationer

Övrigt anestesi
-Nålar
-Övervakning
-Respiration
-Blodgas, acidos och alkalos
-Vätska och dehydrering
-Blödning
-Sepsis
-Energibehov

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt