Startsidan 
Start

Premedicinering

Ångestdämpning och sedation

  • benso ex Dormicum ® (ger anterograd amnesi)

Analgesi

  • opioider (även lite sederande)

Parasympatikolys

  • minska salivsekretion med antikolinergika, som även förhindrar vagalt utlöst bradykardi i samband med anestesi
  • ex Atropin ®, Robinul ® och skopolamin (även sederande + antiemetisk effekt)
  • undvik om feber!

Förebygga postoperativt illamående

  • om förväntat eller tidigare i anamnes
  • ge antiemetika: Primperan ®, Esucos ®, Dridol ® eller Zofran ® (5-HT)
  • propofol motverkar postoperativt illamående

Preoperativ fasta

  • ej fast föda < 6h före anestesi
  • klar vätska < 2h (vatten, kaffe/te utan mjölk, klar äppeljuice)
 

  

ANESTESI
-Översikt

Avancerad HLR

Anestesiologisk farmakologi
-Narkosstadierna, MAC
-Anestesi
-Analgesi
-Muskelrelaxation
-Crash induction och åtgärder vid aspiration
-Regional anestesi

Preoperativa åtgärder
-Preoperativ bedömning
-Premedicinering
-Preoperativ trombosprofylax

Problem under och efter anestesi
-Problem i samband med anestesi
-Postoperativa komplikationer

Övrigt anestesi
-Nålar
-Övervakning
-Respiration
-Blodgas, acidos och alkalos
-Vätska och dehydrering
-Blödning
-Sepsis
-Energibehov

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt