Startsidan 
Start

Neonatal ikterus

 • 20% av fullgångna barn, 60 % av prematura
 • synlig ikterus om S-bil > 125 μmol/l
 • okonjugerat bilirubin, fettlösligt, passerar BBB ⇒ risk för kernikterus
 • konjugation i levern ⇒ konjugerat bilirubin = direkt = vattenlösligt
 • ljus kan omvandla okonjugerat till konjugerat
 • provtagning: S-bil, om över 200, tag blodgrupp och DAT, om DAT neg tag konjugerat bil

Etiologi

Fysiologisk (okonjugerat)
 • debut dag 2-3, max dag 5
 • S-bil 100-200 μmol/l
 • prematuritet
 • bröstmjölksorsakad
Ökad nedbrytning av rbc (okonjugerat)
 • immunisering: ABO (ikterus inom 1 dygn, ev redan vid första förlossningen), Rh
 • hematom
 • hemolytiska anemier ex sfärocytos, G6PD-brist
 • tvillingtransfusion
Nedsatt leverfunktion
 • prematuritet
 • sepsis
 • uvi
Hindrat avflöde från levern (konjugerat)
 • gallvägsatresi
 • hepatit
Genetiskt (konjugerat)
 • alfa1-antitrypsinbrist
 • cystisk fibros
Metabola sjukdomar (konjugerat)
 • galaktosemi
 • hypothyreos
Infektioner (okonj och konj)
 • CMV, HAV, HBV, sepsis, uvi, pneumoni

Tecken på icke fysiologisk ikterus

 • debut före 24 h eller efter dag 6
 • S-bil > 200 μmol/l
 • ökning med > 100 μmol/l per dygn
 • konjugerat S-bil > 30 μmol/l

Behandling

 • behandla bakomliggande
 • rikligt med vätska
 • fototerapi om bil > 10 % av barnets vikt
 • blodbyte tex vid immunisering

Åldersrelaterat

0-1 dygn
 • uteslut hemolys!
 • Hb, bil, DAT, blodgrupp
1 dygn till 14 dgr
 • fysiologisk, infektioner, bröstmjölksinducerad, ev gallvägar
 • informera föräldrar om att söka om gulhet kvarstår vid mer än 2 v ålder
14 dgr
 • hepatit, infektion, gallvägsatresi, kongenital hypotyreos
 • Hb, bil (o+k), TSH, ev CRP, vita, neutrofila
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt