Startsidan 
Start

Cystisk fibros

 • vanligaste medfödda ärftliga sjukdomen med letal utgång
 • defekt jonkanal ⇒ kloridjonsläckage
 • autosomalt recessiv, genen på k 7, fler än 1000 mutationer finns
 • 2-3 % av svenskar anlagsbärare
 • drygt 500 individer med CF i Sverige
 • medellivslängd nu ca 35 år

Symptom

Luftvägar
 • näspolyper
 • upprepade infektioner ffa från nedre luftvägar
 • kroniska luftvägsbesvär, segt slem, torr rethosta ssk nattetid och morgnar
 • hemoptys
 • pneumothorax
 • kronisk sinuit
 • oklara pneumonier (Staph. aureus, Haemophilus, Pseudomonas, Burkholderia cepacia)
 • fynd av Pseudomonas i luftvägssekret
 • allergisk aspergillos
Gastrointestinalt
 • mekoniumileus: löses ofta av gastrografin-acetylcysteinlavemang, annars kirurgi
 • distal tunntarmsobstruktion hos barn > 4 år
 • malabsorption, failure to thrive
 • hypoalbuminemi hos spädbarn
 • oklar lever/gallvägssjukdom, långdragen neonatal ikterus, cirrhos
 • invagination
 • stora o/e frekventa avföringar med samtidig god aptit
 • kronisk diarré
 • rektalprolaps
 • upprepade pankreatiter av oklar genes
 • njursten, gallsten
 • 10 % får diabetes
Hyponatremi hos spädbarn
Salt svett
Försenad pubertet
Manlig infertilitet
Segt cervixsekret ⇒ nedsatt fertilitet
Trumpinnefingrar
Osteoporos

Diagnos

 • anamnes
 • svett-test (Na eller Cl)
 • lågt F-elastas (från pancreas) och F-chymotrypsin
 • mutationsanalys

Behandling

 • CF-team
 • fysikalisk terapi, ca 2 h dagligen
 • slemlösande medel: bromhexin (Bisolvon ®), acetylcystein, rhDNase (Pulmozyme ®), hyperton koksaltlösning,
 • testas och utvärderas individuellt
 • bronkdilaterare och ciliestimulerare: Ventoline ®, Bricanyl ®, adrenalin
 • antibiotika på vida indikationer, även virus
 • vaccinering mot tbc, pertussis, pneumokocker, influensa
 • pankreasenzymer (Pankreon ®)
 • energität kost med rikligt med essentiella fettsyror, extra salt vid feber, varm väderlek
 • fettlösliga vitaminer, ev K-vitamin
 • utbildning
 • ev lungtransplantation
 • psykologiskt stöd
Årlig kontroll med
 • lungfunktion, spirometri
 • arbetsprov
 • lungrtg
 • Ig, leverprover, nutrition
 • sputumodling
Övriga kontroller
 • OGTT
 • HR-CT
 • UL lever, pankreas
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt