Startsidan 
Start

Hjärtauskultation

Blåsljud

 • blåsljud finns hos 50% av skolbarn men endast 1 % har bakomliggande hjärtfel
 • blå barn har sällan blåsljud!
 • patienten i liggande, tyst i rummet
 • lyssna med membran (högfrekventa) och klocka (lågfrekventa)
 • palpera alltid, fremissement?
 • karaktär, lokalisation, PM, systole eller diastole

Gradering

 1. knappt hörbart
 2. tydligt
 3. kraftigt
 4. med fremissement
 5. ytterst kraftigt
 6. hörbart utan stetoskop

Fysiologiska blåsljud

 • feber, thyreotoxikos, anemi, ansträngning ⇒ hyperemi, turbulens ⇒ blåsljud ⇒ åb för att se om det är kvar
 • högfrekvent strömningsbiljud, "musikaliskt", mjukt, ev måsskrik
 • flödesbiljud när blodet passerar ut i stora kärl, susar jämnt och mjukt över basen
 • vibrationsbiljud, ssk över apex när cordae tendinae vibrerar, läter sjungande med ett litet crescendo i mitten av systole
 • systoliska
 • aldrig kraftigare än grad 3
 • ändrar sig vid lägesförändring, lyssna i liggande och sittande
 • helheten: femoralispulsar, inget fremissement, ej cyanos, hörs sällan på ryggen
 • 2:a hjärttonen ua

Venöst strömningsblåsljud, venous hum

 • kontinuerligt fysiologisk blj på hö sida då flöde går från halsvenerna under nyckelbenet till bröstrummet
 • försvinner då v. jugularis dx komprimeras, försvinner i liggande

Hjärttoner

Första tonen, S1

 • AV-klaffar, svårtolkat

Andra tonen, S2

 • först aortaklaffen, sedan pulmonalisklaffen
 • lyssna efter variabilitet:
 • pulmonalis stängs senare vid inandning ⇒ respiratorisk variation (ökad splittring vid inandning)
 • om konstant splittring, misstänk ASD
 • vid smal splittring, misstänk pulmonalishypertension

Klickar

 • aorta/pulmonalisstenos på klaffnivå, bicuspid aortaklaff
 • i början av systole, låter nästan som kluven S1 (som inte finns)
 • palpera pulsen samtidigt
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt