Startsidan 
Start

Stridor

Inspiratorisk stridor

Högt beläget andningshinder

 • främmande kropp i svalg, larynx, trachea, esofagus
 • pseudokrupp
 • epiglottit
 • abscess
 • laryngomalaci (ssk vid skrik, öli)
 • kärlring

Exspiratorisk stridor

 • obstruktiva tillstånd
 • epiglottit
 • ev kärlring
 • låg compliance i luftvägar, ex pneumoni

Främmande kropp

Näsa

 • ensidig, varig och illaluktande snuva eller ensidig nästäppa
 • oftast små barn eller förståndshandikappade
 • rensugning, avsvällning med näsdroppar
 • rhinoskopi/nasoskopi
 • tång eller helst hake
 • stötta patientens huvud
 • ibland är sövning nödvändig

Öra

 • små barn stoppar ofta saker i ytterörat
 • använd tång; om svåravlägsnat ⇒ narkos + plocka ut föremålet mha öronmikroskop

Svalg

 • fiskben fastnar gärna i tonsillen/tungbasen ⇒ pat känner att ngt sticker
 • tång

Larynx och trachea

 • luftvägshinder eller utlöser laryngospasm (brukar släppa med medvetslösheten)
 • larynxingången rikligt vagalt innerverad ⇒ arytmi, asystoli
 • manuell upplockning av främmande kropp
 • se HLR, ryggdunk, bröst/buktryck
 • Heimlichs manöver
 • mun-mot-munventilation eller koniotomi om andningsstopp

Bronk

 • främmande kroppar som passerar larynx hamnar vanligen i höger huvudbronk
 • CAVE: Jordnötter ⇒ risk för kemisk pneumonit

Symptom

 • initialt kraftig hostretning, ev övergående laryngospasm och cyanos
 • efter detta kan pat vara rel. symptomfri

Diagnos

 • anamnes
 • status
 • andningsbiljud
 • ev förlängt exspirium, ev nedsatt andningljud över ena lungfältet
 • rtg pulm med genomlysning
 • synligt föremål, atelektas, emfysem, mediastinal pendling (överskjutning av mediastinum)
 • frågeställning: främmande kropp, mediastinal pendling, atelektas?

Handläggning

 • barn utanför sjukhus kan vändas upp och ner varvid man känner i svalget med fingrarna
 • testa Heimlichs manöver (om andningsbesvär/obstruktion)
 • koniotomi i sista hand
 • extraktion med rakt bronkoskop i narkos
 • neg us men positiv anamnes ⇒ observation! extraktion med rakt bronkoskop i narkos  

Esofagus

 • vanligast i medelåldern
 • köttbitar eller annan fast mat
 • barn och debila sväljer ofta fasta föremål, alla kan svälja fiskben
 • ökad risk om nedsatt motorik eller protesbärare

Symptom

 • stoppkänsla i samband med födointag
 • smärta vid sväljning
 • vid totalstopp går det inte ens att svälja saliv
 • en större bolus kan ge bröstsmärtor
 • i övre esofagusmunnen: patienten nivåbestämmer läget till krikoidringshöjd
 • om patienten däremot pekar på jugulumhöjd kan den främmande kroppen sitta var som helst i esofagus

Diagnos & handläggning

 • typisk anamnes samt rtg
 • akut remiss ÖNH-läkare!
 • kontrastrtg (vattenlöslig om misstänkt perforation)
 • skopera vid positiv anamnes på vasst föremål, även om rtg är blank
 • ev exspektans om ej vasst föremål
 • full narkos, rakt instrument
 • anamnes på fisk/kycklingben är extra akut pga perforationsrisk!
 • vichyvatten

Många främmande kroppar avgår spontant i samband med kontrastrtg eller under narkos vid skopin. Viktigt att avlägsna föremålet så snart som möjligt, ssk vid fiskben, då perforationsrisken är stor. Uteslut malignitet!

Barn som sväljer mynt

 • esofagusrtg
 • om myntet ligger ovan cardia: exspektans ett dygn (äta som vanligt) sedan sövning och extraktion
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt