Startsidan 
Start

Enures och inkontinens

Nocturn enures

Primär

 • barn > 5 år, kissar på sig varje natt men är torra dagtid

Sekundär

 • > 5år, varit torra nattetid > 6 mån
 • psykosocialt, uvi, diabetes

Utredning

Anamnes

 • ärftlighet, vätskeintag
 • regelbundenhet? antal ggr/natt? miktionsmönster dagtid? Uvi:er?
 • Förstoppning (måste beh först)? Enkopres? Dagenures?

Status

 • yttre genitalia, rygginspektion
 • NL: tågång, hälgång, perianal hudsensibilitet, analtonus vid kontraktion
 • BT

Lab

 • U-sticka, odling, osmolalitet vb

Urodynamiska us

UL om uvi-anamnes

Behandling

 • tas upp på natten
 • begränsad dryck kvällstid
 • enureslarm > 5 år
 • Minirin ® (desmopressin) nässpray, tabl om < 6 år, hjälper 6-7 h
 • blåsträning dagtid
 • kombinera, tålamod

Blåstömingsrubbningar

Hinder i urethra (valvel, meatusstenos) eller dysfunktionell blåsa ⇒ residualurin. Vid avflödeshinder ofta startsvårigheter, intensiv krystning och lång miktionstid. Remiss.

Blåsdysfunktion

Vanlig orsak till uvi och asymptomatisk bakteriuri. Uroterapi, flödesmätning, residualurin, miktionsrådgivning ("dubbelkissa").

 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt