Startsidan 
Start

Huvudvärk hos barn

Mycket vanligt!

Etiologi

 • vaskulärt (feber, gifter, lkm, nitriter, glutamat, tyramin, koffein, hypertoni
 • tumör
 • inflammatorisk
 • synassocierad
 • öron- eller bihåleutlöst
 • nackutlöst
 • tandutlöst (bruxism, bett, inflammationer)
 • sömn (apnéer)
 • anemi, uremi, hormonellt
 • postcommotionell
 • epiloptogen
 • psykogen

Handläggning hv

 • lugna, negera tumör
 • förhindra utlösande
 • avslappning, biofeedback
 • farmaka
 • åb/tel 1-2 v

Indikationer för neuroradiologisk us

 • utesluta hjärntumör (CT)
 • ovanliga migränformer med aura (CT)
 • misstanke om intrakraniell blödning (CT)
 • "behandling" (CT)

Spänningshuvudvärk

 • pressande/tryckande
 • mild-måttlig
 • diffus/nacken
 • minskar vid fysisk aktivitet, avledbar
 • oftast milda associerade spt (yrsel, susningar, trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga)
 • analgetika hjälper dåligt, ev ASA, paracetamol (restriktivt)
 • ev antidepressiva, aldrig muskelavslappnande

Migränhuvudvärk

 • unilateral, ev bilateral
 • intensiv, pulserande
 • måttlig-svår
 • ökar vid fysisk aktivitet, kan ej avledas
 • varar 1-24 h (vuxna upp till två dygn)
 • panodil kortar anfallet för de flesta
 • hereditet
 • ifrågasätt diagnos om ej hereditet eller typiska spt

Associerade symptom

 • illamående, kräkningar
 • fotofobi, fonofobi
Aura
 • synstörningar på samma sida (flimmerscotom, synfältsbortfall)
 • ensidiga parestesier/känselbortfall
 • ensidig svaghet
 • afasi/talsvårigheter
 • hos barn vanligare med spt från bakre skallgrop (svimning, atoni, tillfällig ataxi, dubbelsidiga känselbortfall)

Typer hos barn

 • förlängd aura, aura utan hv, familjär hemiplegisk migrän, akut aura mfl

Basilarismigrän

 • dysartri, ataxi
 • vertigo, öronsus, hörselnedsättning
 • dubbelseende
 • bilaterala parestesier, pareser
 • medvetandesänkning
 • misstolkas som tumör i bakre skallgrop (dock sällan attackvis)

Anfallsutlösande

 • stress
 • synstörning
 • måltidsslarv, intorkning
 • sömnbrist
 • choklad, ost, vin, glutamat, citrus
 • väderomslag, buller, starka dofter, värme, kroppsansträngning
 • hormonellt
 • dvs allt som även provocerar spänningshv
 • penetrera anamnestiskt!

Behandling

Akut attack

Analgetika

 • paracetamol (+ dextro), ASA (+ koffein), ibuprofen, naproxen
 • metoklopramid vid kräkningar (5-10 mg)

Migränpreparat

 • ergotaminer (Anervan ®, Cafergot ®)
 • triptaner
Profylax
 • propanolol (Inderal Retard ®)
 • metoprolol (Seloken ZOC ®)
 • Sandomigrin ® (ergotaminlikande som tas kontinuerligt; risk för snabb tillvänjning)
 • karbamazepin, valproat mfl

Tumörhuvudvärk

 • ovanligt att hv är det enda symptomet på tumör
 • morgonhv, återkommande, väcker pat
 • svår, långdragen eller invalidiserande
 • hv som ändrar sig
 • fria intervall kan förekomma
 • OBS! staspapiller: tar tid innan de syns, kan vara intermittent

Associerade spt

 • kräkningar (utan illamående)
 • slöhet
 • dubbelseende
 • respiratorisk påverkan, apné, cirkulatorisk påverkan
 • ep
 • neurologiska bortfall
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt