Startsidan 
Start

ÖVRIGA NEUROLOGISKA SJUKDOMAR

Facialispares

Etiologi hos barn

 • borrelia hos 50 % ⇒ ab iv
 • Bell's pares (idiopatisk)
 • otit
 • zoster oticus
 • trauma, skallbasfraktur
 • cholesteatom
 • förlossningsskada

Mental retardation

Sen utveckling

Initial utredning

 • thyroidea, syn, hörsel, tillväxt inkl huvudomfång, syndromutseende?

Vidare utredning

 • neurometabolt? EEG, MR om svår störning, kromosomer/mutationsanalys

Utvecklingsstörning

 • avsevärd nedsättning av förstånsfunktionen, IQ < 70, har uppstått under utvecklingsprocessen
 • 1/3 genetiskt, 1/5 missbildninsgsyndrom, 1/3 okänd orsak
 • IQ 50−70: lätt utvecklingsstörning, grundsärskola
 • IQ < 50: svår utvecklingsstörning, träningsskola

Progressiv encephalopati

 • metabola sjkd, encefalopatier, lysosomala, peroxismala, mitokondriella sjkd mm
 • förlust av förvärvade funktioner
 • paroxysmal förändring tex vid infektioner

Fragilt X-syndrom

 • X-bunden ⇒ pojkar drabbas, flickor bärare eller lindrig form
 • vanligaste fromen av ärftlig mental retardation
 • speciellt utseende med prominenta öron, långsamlt ansikte, stort huvud, stora testiklar
 • lätt-måttlig utvecklingsstörning, svårt få ögonkontakt, hyperaktivitet

Williams syndrom, Elfin face syndrome

 • oftast spontanmutation
 • bred panna, bred mun, tjocka läppar, runda kinder, lockigt hår
 • kortvuxenhet, ofta med hjärtfel och utvecklingsstörning
 • ängslan, pratsamhet, hyperaktivitet, hyperacusis, musikaliska

Prader Williams syndrom

 • hypotoni, dålig sugförmåga, failure to thrive hos spärbarn
 • global utvecklingsförsening vid 2-6 år
 • onormal aptit, fetma, bristande pubertetsutveckling vid 6-12 år
 • ritualer, envishet, långsamhet, självskadande beteende

Rett syndrom

 • x-bunden, dominant nedärvning, 1/10 000 flickor, pojkar dör
 • normal utveckling till 6-12 mån, därefter slutar barnet använda händerna, ataxi, ep, dyspraxi, stereotypa handrörelser, skolios, hyperventilation m.m.

Mb Down

 • trisomi 21
 • risken ökar med kvinnan ålder
 • 0,10 % av nyfödda, vanligaste enskilda orsaken till psykisk utvecklingsstörning

Fynd

 • platt ansikte och Kugelkopf
 • dåligt utvecklad Moro
 • hypotonus
 • överrörliga leder, ledlaxitet, höftledsdysplasi, instabilitet i övre halsryggen
 • rikligt nackskinn
 • snedställda ögonspringor
 • dysplastiska, lågt sittande öron
 • klinodaktyli och kort lillfinger
 • fyrfingerfåra (skär handflatan mitt av), sandalfåra (mellan stortå och pektå)
 • ökad infektionsrisk, ökad risk för vissa missbildningar (AV commune, duodenalatresi), ökad risk för leukemi

Cerebral Pares

 • motoriska följdtillstånd efter tidig hjärnskada
 • 2,5 per 1000 levande födda, varav 40 % prematura
 • nästan hälften har utvecklingsstörning, epilepsi, synskada
 • hälften av barnen som inger misstanke om cp under spädbarnsåret utvecklar inte sådan!

Etiologi

Prenatalt om fullgångna
 • missbildningar
 • infektioner
 • cerebral cirkulationsstörning
Perinatalt om prematura
 • ffa hypoxi-ischemi
 • infektioner
Postnatalt (ca 5%)
 • infektioner
 • trauma
 • drunkningstillbud
 • avancerad hjärtkirurgi vid medfött hjärtfel

Former

Spastiska symptom 80 %

Diplegi (spastisk/ataktisk)

 • vanligast, 40 %
 • prematura, periventrikulär leukomalaci, uppkommen vid partus
 • flekterade höfter, korsade ben, spetsfot, flekterade, pronerade armar

Hemiplegi

 • tillväxthämmad, kall missfärgad extremitet

Tetraplegi

 • svåraste formen, 90 % har ep, alla mentalt retarderade
 • svårt tugga och svälja, ev synskada
Dyskinetisk cp 10 %

Dystoni (tonusväxling)

 • växla från uttalad hypotonus vid sömn till hypertonus vid rörelse (aktiv eller passiv)
 • kvarstående nyföddhetsreflexer
 • intellektuell förmåga ofta välbevarad

Hyperkinesi (koreoatetos)

 • vid kernikterus (basala ganglier)
Ataxi 5 %
 • ataktisk diplegi har ataxi, tremor, dysmetri, spasticitet i benen
 • ren ataxi har mkt sen motorisk utveckling

Duchennes muskeldystrofi

 • vanligaste hereditära muskeldystrofin, drabbar pojkar
 • X-bunden recessiv nedärvning, 1/3 nymutationer
 • dystrofin saknas ⇒ muskelbiopsi med immunhistokemi för diagnos
 • OBS! Risk för malign hypertermi vid narkos
 • debuterar kring två års ålder med gångsvårigheter

Symptom

 • vadhypertrofi, proximal atrofi i benen och m pectoralis
 • spetsfot
 • Gowers tecken (klättrar med händerna på låren vid uppresning från sittande)
 • ankgång

Behandling

 • rullstol vid 9-10-årsåldern
 • lever sällan tills de är 25

Hydrocephalus

 • 1/1000 levande födda, 1/3 har samtidigt ryggmärgsbråck
 • shunt (ventrikuloperitoneal) eller ventrikulostomi

Etiologi

 • prematura ⇒ hjärnblödning
 • fullgångna ⇒ missbildningar, intrauterina infektioner ex Toxoplasmos, kromosomrubbningar
 • äldre barn ⇒ tumörer, infektioner, trauma

Former

Obstruktiv hc
 • akveduktstenos
 • tumör
Kommunicerande hc
 • alla likvorvägar lite större pga ökat tryck på vensidan

Symptom

 • solnedgångsblick (ögonvitan ses ovan iris)
 • buktande fontanell, suturdiastas
 • frontal bossing
 • tydliga vener, stas

Förstorat huvudomfång

 • rätt mätt?
 • fontanell?
 • solnedgångsblick?
 • symptom?
 • UL om fontanell
 • CT

Shuntdysfunktion

 • hv vid lägesförändringar, kräkningar, ev preitonit m.m.
 • mekaniskt stopp
 • slang glider ur eller lossnar
 • bukåkomma ⇒ stopp, ev abscess
 • infektion
 • överdränering ger huvudvärk, trötthet, kramper
 • NK-kontakt!

Mikrocefali

 • huvudet litet, stort ansikte, sen motorisk- och talutveckling, hyperaktivitet, mental retardation
 • medfött eller kan utvecklas under de första åren
 • kromosomavvikelser, GM1-gangliosidos typ 1, Krabbes sjukdom
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt