Startsidan 
Start

Förgiftningar

FASS och Läkemedelsboken!

Diverse

 • aktivt kol
 • antidot

Ventrikeltömning

 • vid risk för allvarlig förgiftning
 • inom en timme om flytande
 • inom 2 h om tabletter, fast
 • efter mer än 2 h om uppbromsad tarmmotorik (antikolinergika, opiater, karbamazepin, mkt toxiska svampar/växtdelar)
 • manuell provokation på olycksplatsen, kräksirap eller ventrikelsköljning via sond

Kräkningsprovokation kontraindicerad vid

 • frätande (syror, alkali)
 • maskindiskmedel, rengöringsmedel
 • petroleumprodukter
 • allmänpåverkan
 • risk för kramper

Huggormsbett

Symptom

 • smärta och svullnad
 • lokal vävnadsskada kan bli omfattande, hemorrhagiskt missfärgat ödem
 • progress av lokalskada upp till 3 dgr
 • lymfadenit
 • tidigt systemeffekter: illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, BT-fall, chock
 • ev sänkt medvetande, aningspåverkan
 • små barn med utbredda ödem har risk för lungödem efter 4-5 dygn
 • kan ha kvarstående stelhet, smärta, svullnad, sensibilitetsstörning, sämre blodflöde

Handläggning

 • vila, ligga ned, immobilisera biten kroppsdel
 • ev steril kompress på bettet
 • blod- och urinstatus på alla
 • även syra-bas, elektrolyter, koagulation, krea, lever, CK, hemolysprover vid allmänpåverkan eller progressivt ödem
 • EKG om allmänpåverkan
 • tetanusskydd
 • undvik peroralt intag de första timmarna
 • iv vätska
 • ev inotropa farmaka ex adrenalin
 • adrenalin, ev kortikosteroider om slemhinnesvullnad, bronkospasm
 • ab om infektionstecken
 • serum vid uttalad allmänreaktion
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt