Startsidan 
Start

Infektiösa exantemsjukdomar

 

Scarlatina

Mässling

Rubella

Varicellae

Exantema subitum

Inkubation

2-4 d

10-11 d

2-3 v

14-16 d

3-7 d

Dag 1

Halsont Feber

Alltid med svår hosta. Snuva, konjunktivit. 2 febertoppar.

 

Lätt snuva, lindrigt. Konjunktivit. Halsont. Temp ca 38 °

Lätt feber i några dagar.

Feber 3-4 dgr, 39-40 °. Inga katarralia.

Exantem

Dag 1-2
Axiller, ljumskar ⇒ bål ⇒ extremiteter.
Rodnade kinder, cirkumoral blekhet.

Dag 2
Kopliks fläckar, ngn dag senare blekröda, runda-ovala fläckar. Först bakom öron ⇒ bål ⇒ extremiteter. Konfluerar starkt.

Dag 1-3
Ljusröda små prickar i ansiktet ⇒ bål ⇒ ev extremiteter.
Konfluerar bara i ansiktet, vandrar.

Röd fläck ⇒ papel ⇒ vesikel ⇒ klar, ev pustler vid sekundärinfektion.
Bål (tätast) ⇒ ansikte ⇒ hårbotten.

Blekröda makulopapler, ssk bål, ibland på prox extremiteter, kommer när febern gått ner. Ej konfluerande, försvinner efter 3 dgr.

Specifikt

Hudfjällning efter 2-4 veckor.

Duration 1 v.

Lymfadeniter (bakom öron, i nacken, på halsen). Plasmaceller i blodet.
SR normal el lätt ökad.

Klåda. Utslag i hårbotten o slemhinnor specifikt.
Alla olika blåsstadier samtidigt.
Leukopeni.

Uttalad leukopeni med kraftig relativ lymfocytos (85-90%).

Komplik

Artrit 1-2v.
Endokardit 2-3 v. Nefrit 3-4 v.

Viruspneumonit. Sekundär pneumoni. Meningoencefalit.

Ledvärk. Foster-missbildningar.

Sekundära infektioner. Pneumonit.
Meningoencefalit.
Cerebellit.

Feberkramper.

Diagnos och behandling

Strep A
PcV i 10 dgr

 

 

 

= Tredagarsfeber (HHV-6)

Erytema infectiosum, femte sjukan

 • "femte sjukan", "slapped cheek disease", parvovirus B19
 • oftast barn men även vuxna
 • luftburen droppsmitta, måttlig smittsamhet, störst just före exantemdebut, inomhuskontakter
 • inkubationstid 1-3 v
 • utbrott ffa vårvintern, virus finns kvar länge i samhället

Symptom

 • kan börja med feber och diffus värk
 • efter 10 dgr blekrött utslag på kinder
 • utslaget sprider sig girlandformat, ffa till extremiteter, försvinner på 1 v, kan återkomma ett flertal ggr
 • vuxna har oftare allmänsymptom, artralgier och artriter (symmetrisk, perifer polyartrit som kan komma och gå under lång tid, beh m NSAID)

Komplikationer

 • virus infekterar erytropoesens stamceller och stänger av nybildning av röda blodkroppar under cirka en vecka, i normalförloppet ses viss anemi
 • hemolytisk kris: sällsynt hos personer med kroniska hemolytiska sjukdomar
 • immunsupprimerade långdraget förlopp

Graviditet

 • vanligaste infektiösa orsaken till spontanabort, vecka 10-20 känsligast
 • ca 20-40 % av gravidae är mottagliga, men mycket liten risk att man blir smittad
 • anemi, leverpåverkan, hydrops fetalis, takykardi
 • "allt eller inget", inom 8 v efter exposition
 • inga missbildningar, ingen abortindikation föreligger
 • serologi moder (tidigare exponerad? pågående infektion?)
 • amnionvätska, chordocentes: serologi, PCR
 • extra övervakning med UL, hjärtfrekvens
 • kurators- och läkarkontakt
 • ev intrauterin erytrocyttransfusion
 • www.infpreg.com
 

  

BARNMEDICIN
-Översikt

HLR
-Hjärt- lungräddning på barn

Barnhälsovård och BVC
-Barnets normala utveckling
-Barnvaccinationer

Barnmisshandel
-Barnmisshandel

Neonatalogi
-Fysiologisk omställning vid partus
-Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
-Asfyxi och återupplivning
-Andningsstörningar hos nyfödda
-Neonatal ikterus
-Perinatala infektioner
-Förlossningsskador

Metabolism
-Neonatal screening, PKU-test
-Hypoglykemi hos barn

Vätske- och elektrolytbalans
-Dehydrering och rehydrering
-Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans

SIDS
-SIDS

Nutrition och uppfödning
-Barnets normala uppfödning
-Bristtillstånd

Födoämnesreaktioner
-Födoämnesreaktioner
-Laktosintolerans
-Komjölksproteinallergi
-Celiaki
-Kronisk ospecifik diarré

Gastroenterologi hos barn
-Diarré
-Gastroenterit
-Blodig avföring
-Akuta och kroniska buksmärtor
-Reflux
-Obstipation
-Cystisk fibros
-Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
-EHEC

Endokringa sjukdomar hos barn
-Diabetes
-Hypothyreos
-Adrenogenitalt syndrom
-Överproduktion av binjurebarkhormon
-Tillväxtrubbningar
-Pubertetsstörningar

Kardiologi
-Hjärtauskultation
-Hjärtsvikt
-Medfödda hjärtfel
-Paroxysmal takykardi
-Hypertoni hos barn

Infektioner och immunologi hos barn
-CRP, feber och feberkramper
-Meningit och sepsis hos barn
-Borrelia hos barn
-Infektiösa exantemsjukdomar
-Kawasakis sjukdom och TSS
-Infektionsbenägenhet
-Immunbristsjukdom

Luftvägssjukdomar hos barn
-Stridor och främmande kropp
-Pneumoni hos barn
-RS-virus
-Pseudokrupp
-Epiglottit
-Astma, allergi och eksem

Barnhematologi
-Normalvärden
-Anemi hos barn
-Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
-Henoch-Schönlein
-Koagulationsrubbningar

Cancer hos barn
-Cancer hos barn

Njur- och urinvägssjukdomar hos barn
-Infektioner i urinvägarna
-Enures och inkontinens
-Reflux och hydronefros
-Hematuri och proteinuri
-Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
-Akut njursvikt
-Yttre genitalia

Neurologiska sjukdomar hos barn
-Huvudvärk
-Kramper hos barn
-Övriga neurologiska sjukdomar

Led- och skelettsjukdomar hos barn
-Hälta
-Septisk artrit och osteomyelit
-Juvenila artritsjukdomar
-Neonatal höftledsinstabilitet
-Skolios

Förgiftningar
-Förgiftningar och huggormsbett

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt