Startsidan 
Start

Farmakologi hos äldre

 • sänkt njurfunktion
 • minskad muskelmassa, sänkt vattenhalt, ökad andel kroppsfett ⇒ distributionsvolymen ökar
 • ökad andel fettvävnad ⇒ fettlösliga läkemedel får mkt längre halveringstid, ex Diazepam ®, dessutom ökad risk för uttorkning
 • observera att absorptionen inte försämras!
 • hjärnan ökad känslighet för sömnmedel, centralt verkande analgetika och lugnande lkm
 • sämre baroreflex
 • antal biverkningar ökar brant med stigande ålder
 • sänkt vattenhalt (sämre på att lagra energi) samt sämre svettförmåga ⇒ sämre hantering av värme- och köldbelastning
 • minskad levermetabolism ger minskad blodcirkulation, sänkt kapacitet i enzymsystemen samt ackumulering av aktiva metaboliter som leder till intoxikation, yrsel, BT-fall, biverkningar, interaktionsrisk, konfusion mm

Tips

 • Stesolid har halveringstid ca 40-45 h hos 40-åring ochca 90 h hos 80-åring! Välj kortverkande fettlösliga läkemedel!
 • Undvik dextropropoxifen, Tramadol ®, tricykliska, antikolinergika, stesolid, Mogadon ® (apodorm), Rohypnol ® till äldre
 • ge PPI vid NSAID
 • halvera doser eller förläng dosintervall hos äldre pat
 • seponera alla lkm vid konfusion
 

  

GERIATRIK
-Översikt

Somatisk sjukdom hos äldre
-Symptom hos äldre
-Dehydrering
-Malnutrition
-Trycksår
-Urininkontinens

Psykiatrisk hälsa hos äldre
-Äldrepsykiatri
-Demens

Övrig geriatrik
-Farmakologi hos äldre
-Rehabilitering
-Geriatrisk juridik

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt