Startsidan 
Start

Dehydrering

Symptom

 • törst
 • muntorrhet
 • obstipation
 • postural hypotension
 • trötthet
 • mental påverkan

Bedömning

 • hudturgor
 • torra slemhinnor
 • enoftalmus
 • oliguri

Lab

 • Na, krea, urea, osmolalitet, Hb förhöjda

Konfusion, myoklonier, ep-anfall, trycksår och törst kan förbättras av vätskebehandling medan andnöd, hosta, illamående, kräkningar, ascites, urininkontinens, välbefinnande, ångest och oro kan förbättras eller förebyggas vid uttorkning.

 

  

GERIATRIK
-Översikt

Somatisk sjukdom hos äldre
-Symptom hos äldre
-Dehydrering
-Malnutrition
-Trycksår
-Urininkontinens

Psykiatrisk hälsa hos äldre
-Äldrepsykiatri
-Demens

Övrig geriatrik
-Farmakologi hos äldre
-Rehabilitering
-Geriatrisk juridik

Sidan uppdaterad 2008-06-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt