Startsidan 
Start

NEDRE GENITALA INFEKTIONER

Cytolytisk fluor

 • lågt pH, lactobaciller dominerar
 • riklig, homogen och vitaktig flytning med syrlig lukt
 • gravida eller tonårsflickor före menarche
 • ingen behandling

Vulvit

 • huden drabbad

Vaginos

 • symptomgivande förändring av slidans sekret utan inflammatorisk reaktion

Bakteriell vaginos

 • normala floran har trängts undan av anaeroba organismer, t ex Gardnerella vaginalis
 • oklar patologi
 • frekventa samlag, kopparspiralbärare, vaginalsköljningar predisponerar

För diagnos krävs minst tre av

 • gråaktig, vägghäftande, lätt skummig fluor
 • pH > 4,5
 • positivt snifftest (amintest): KOH + vaginalsekret ⇒ doft av rutten fisk
 • "clue cells"(vaginalepitelcell med adhererande kocker och diffusa konturer) i wet smear

Behandling

 • klindamycin vaginalkräm 2 % (Dalacin®), på kvällen i 7 dgr alt
 • metronidazol (Flagyl ®) 400mg x2 i 1v (ej under graviditet) alt Zidoval Gel tn x fem dygn
 • odling och partnerbehandling behövs inte

Vaginit

 • kolpit
 • infektion i slidan (skivepitelet)
 • flytning men ej buksmärtor

Candidavaginit

 • vulvovaginal candidos, Candida albicans
 • ofta utlösande faktor såsom antibiotikabehandling, diabetes, kortisonbehandling
 • KOH löser upp celler, lättare att se hyfer i wet smear

Symptom

 • klåda, mjöl- och vattenliknande flytning
 • kesobeläggning
 • känsla av torrhet
 • samlagssvårigheter

Behandling

 • imidazolderivat (Pevaryl ®, Canesten ®), salva eller vagitorer i 3 dgr
 • alt flukonazol (Diflucan ®) po 150 mg i engångsdos
 • om latent (hos 20%) ges ingen behandling
 • om kroniskt recidiverande: Diflucan ® po i 3-4 cykler, ingen lokalbehandling, uteslut predisponerande samt artbestäm
 • ingen partnerbehandling

Cervicit

 • infektion i cylinderepitelet
 • flytning, ibland med dova, måttliga smärtor
 • uretrit
 • oftast STD

Klamydia

 • Chlamydia trachomatis, intracellulär
 • serotyp D-K ger genitala symptom
 • serotyperna L1-L3 ger lymfogranuloma venerum
 • serotyperna A-C ger trachom
 • 60-70 % smittsamhet vid ett samlag
 • 5-21 dgr inkubation

Symptom

Kvinnor
 • uretrit, cervicit (mellanblödningar) med miktionssveda, flytningar
 • ca 60 % utan spt
 • om ingen behandling finns risk för endometrit (smärtor, mellanblödningar), salpingit, perihepatit, periappendicit, perisplenit
 • konjunktivit, reaktiv artrit, Reiters syndrom
 • pneumoni, opthalmia neonatorum (1-2 v inkubationstid) hos nyfödda
Män
 • uretrit med sveda och genomskinliga eller vitaktiga flytningar
 • kontinuerliga eller återkommande besvär
 • oftast inga besvär alls
 • ensidig epididymit, prostatit

Diagnos

Kvinnor
 • urin (missar 5 %)
 • direktprov på STD-mott, från uretra
 • endocervix odling för att hitta alla
Män
 • urinprov (PCR/LCR), minst 2 h inkub, första urinportionen
 • ev odlingsprov från uretra, rotera (smärtsamt)
 • (direktprov med metylenblått: leukocytos)

Odling pos först 1 v efter smittotillfället!

Behandling

 • tetracykliner (doxycyklin) i 7 dgr, CAVE solning
 • alt erythromycin till gravidae och barn
 • samlagsförbud
 • Azitromycin 1 g i engångsdos om dålig compliance, smittfri på 1 dygn
 • partnerbehandling, anmälan och smittspårning, ev kontrollodling efter 2-4 v (PCR kan vara falskt pos)

Gonorré

 • Neisseria gonorrhoeae, g- diplokocker
 • ffa smitta utomlands (Sydostasien)
 • idag ökad resistens
 • kort inkubationstid, 2-7 dgr, ibland asymptomatiskt, ffa hos kvinnor

Symptom

Kvinnor
 • cervicit, ev med uretrit om okomplicerad
 • bartholinit, endometrit, salpingit, PID, perihepatit, periappendicit, disseminerad m.m.
Män
 • uretrit om okomplicerad med purulent, gul flytning och dysuri, "kissar taggtråd"
 • epididymit, prostatit, proktit, faryngit, konjunktivit, disseminerad
Barn
 • konjunktivit, risk för blindhet
Alla
 • reaktiv artrit, ev Reiters syndrom
 • hematogen spridning (disseminerad) ger hög feber, 40°, septisk artrit i stor led, enstaka hemorrhagiska pustler över en led
 • symptomen klingar av efter 2-3 v

Diagnos

Metylenblåfärgat wet smear, direktprov
 • uretra (män), cervix (kvinnor, hittar bara 45 %, tag alltid odling)
 • kaffebönor i cellerna samt många PMN
 • oftare pos hos män
Odling (bäst), resistensbestäm!
 • 1-2 cm upp i urinröret, rotera, håll kvar ngn sek
 • alt från cervix, svalg, rektum

Behandling

 • specialistfall, remiss venerolog om pos odling
 • resistensbestämning krävs för adekvat behandling!!!
 • förstahandsmedel (innan resistensbestämning föreligger): tablett cefixim (licenspreparat) 0,4 g eller injektion spektinomycin (Trobicin ®) 2 g im (licenspreparat)
 • alt inj ceftriaxon (Rocephalin ®) 0,25 g im
 • ampicillinkänsliga gonokocker kan behandlas med amoxicillin 2 g po + probenecid (Probecid ®) 1 g (fördröjer amoxicillins utsöndring) som engångsdos
 • vid kinolonkänslighet fungerar 500 mg ciprofloxain po som engångsdos
 • vid behandling av svalg-gonorré ges preparat efter resistensmönster, spektinomycin har dock dålig effekt, trots känslig stam; ceftriaxon 0,25 g intramuskulärt har god effekt
 • utläkningskontroll 2 v (odling!); ingen coitus före utläkning
 • anmälan, smittspårning och partnerbehandling

Syfilis

 • Treponema pallidum, en spirochet, kan ej odlas
 • tidig syfilis om infektionen är yngre än 2 år
 • prevalensen ökar idag i östra Europa, prostitution
 • även kongenital syfilis ökar

Stadium I, primärsyfilis

 • inkub 3v-3mån
 • sår på inokulationsstället (primärskleros, hård schanker), oftast genitalt
 • efter ngn vecka fås en regional adenit, fast oöm
 • såret läker på 6-8 v utan beh
 • igen pos serologi, kan hitta bakt i mik eller med PCR

Stadium II

 • 7-10 v efter infektionstillfället
 • hud- och slemhinnemanifestationer
 • roseol: utslag i handflator, fotsulor, på bålen; rödbruna, fjäll
 • sedan latent fas, 60 % spontanläker
 • serologi positiv

Stadium III, tertiär syfilis

 • neurosyfilis (tex tabes dorsalis, personlighetsförändringar), aortaaneurysm, andra organ
 • specifika tester alltid pos, ospec kan vara neg

Diagnos

Direktmikroskopi
 • mörkfält/faskontrast
Serologi

Ospecifika tester:

 • Wassermans reaktion mfl
 • kan vara falskt pos

Specifika tester:

 • TPHA, kvarstår alltid, "serologiskt ärr", blir pos före Wasserman

Remittera alltid om pos serologi!

Testa alltid för HIV

Behandling

 • pcV, långverkande preparat, ingen resistens
 • samlagsförbud under beh
 • partnerspårning och anmälan
Jarisch-Herxheimers reaktion
 • kan uppträda efter 6-10 h vid insatt beh
 • endotoxinfrisättning, klingar av inom 24 h
 • hög feber, influensaliknande spt, huvudvärk

Trichomonas vaginalis

 • flagellat
 • svidande slemhinnor, riklig, gulgrön, luftbubblig, illaluktande flytning
 • kan ge jordgubbsliknande cervicit
 • wet smear: rörliga flagellater
 • OBS! 10-25% är dubbelinfekterade!
 • metronidazol 2 g po (engångsdos), CAVE graviditet
 • partnerbehandling

Kondylom, papillomvirus, HPV

 • inkubationstid 2-3 månader, 60-70 % smittsamhet
 • vanligast i bakre kommissuren, insidan av labia minora samt runt clitoris men kan även sitta perianalt, i vagina och på portio
 • preputiet, frenulum, glans, sulcus coronarius
 • smittar även om inte synliga
 • spontanläkning sker hos många
 • cytologi
 • nytt rekombinant vaccin finns (typ 6, 11, 16, 18)

Spetsiga kondylom, acuminata

 • HPV 6 och 11, benigna
 • kan ev ge klåda och coitusblödning
 • färska mycket smittsamma, men virus kan finnas kvar senare också

Platta kondylom

 • HPV 16, 18, onkogena, risk för neoplasi i portio och cervix
 • ibland symptomlöst
 • ev svidande, brännande klåda, ssk efter samlag
 • pensling med 3 % ättiksyra, därefter kolposkopi för att visualisera

Bowenoid papulos

 • pat < 35 år
 • multipla, rödbruna, papulösa förändringar, ev platta
 • mer benign än Mb Bowen som har solitär, fjällande, rödbrun förändring på pat > 40 år

Behandling

 • podofyllotoxin (Vartec ®) lösning eller kräm 2 ggr/dag, ej vid graviditet, amning
 • Aldara ® kräm, specialistprep
 • enstaka papillom kan tas bort med diatermi, laser, kryo, excision, blir ej av m virus
 • partneruppföljning

Herpes simplex 2

 • sällan typ 1 urogenitalt
 • herpesblåsor
 • feber och allmänsymptom kan uppstå vid primärinfektion
 • kan ha sveda vid miktion, svullna lgl i ljumskarna, neg nitur men ökade vita
 • virusmeningit i 4%
 • virusutsöndring kan pågå i flera veckor
 • primärinfektion i slutet av graviditeten är mycket allvarligt
 • diagnos med PCR på blåsskrap
 • behandla med Aciclovir ®, koksaltlösning, luftning samt smärtlindring (ASA, paracetamol)

Bartholinit

 • bartholinis körtlar sitter i bakre omfånget av labia majora
 • tilltäppt körtelgång ⇒ sekretansamling ⇒ infektion ⇒ abscess
 • plötsligt påkommen ömmande svullnad
 • punktion eller incision, dränage
 • op om recidiverande

Övriga flytningar

 • före ovulationen ökar cervix normalt sin sekretproduktion
 • främmande kropp
 • vävnadsnekros (cancer, postoperativt)
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2010-11-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt