Startsidan 
Start

ÖVRE GENITALA INFEKTIONER

Pelvic inflammatory disease, PID

Övre genital infektion orsakad av mikroorganismer som, oberoende av graviditet eller kirurgi, kommer från vagina/cervix upp till uteruskaviteten och vidare till äggledare och/eller intilliggande strukturer. Riskfaktorer: ung, singel, skild, änka, sexuellt aktiv, rökare, promiskuös eller multipla partners, partnersymptom, alkohol, droger, kopparspiral sex ofta, vaginaltvätt, stadsliv, låg utbildning, låg socioekonomisk status, arbetslöshet samt bakteriell vaginos. Däremot kan hormonspiral, giftermål, P-piller, barriärmetoder samt sexuell inaktivitet minska risken för PID. 40% av Chlamydiasmittade kvinnor har PID.

Symptom

 • buksmärta
 • smärta vid us
 • feber
 • flytning
 • förhöjd SR
 • svullna adnexae palpatoriskt
 • atypiska fall kan ha metrorrhagi, uretrit, kräkning

Endometrit

 • debuterar oftast inom något dygn efter missfall, förlossning eller insättning av spiral
 • feber (38-40 °C), molvärk centralt i underlivet, ev blodblandad flytning
 • uterus kan kännas degig i konsistensen, ömmande
 • ibland sepsis

Salpingit

Infektion i äggledarna, ofta spridning från cervix, t. ex. klamydia, gonorré. Vanligt med debut vid tiden för mens. Störst risk för 15-25 åringar. Spridning i bukhålan kan ge periappendicit ⇒ klipp upp och inspektera mucosan som är normal eller perihepatit ⇒ adherenser mot diafragma ⇒ andningskorrelerade smärtor, ssk under höger arcus ⇒ laparoskopi. Följdtillstånd drabbar en av fyra och innefattar infertilitet, ektopisk graviditet, kroniska buksmärtor.

Symptom

 • kan vara asymptomatisk!
 • lågt sittande bilateral molvärk, ökar under dagen
 • purulent flytning
 • feber (gonorré)
 • ruckömhet (en sida)
 • vid uttalad infektion kan utfyllnad och resistenser ev palperas
 • kräkningar ovanligt
 • ev samtidig uretrit, proktit

Diagnos

 • CRP-stegring, vita
 • hög SR (> 49) talar för klamydia
 • wet smear, odling (pinnprov)
 • anamnes ofta >1v
 • diffa främst mot app och X

Behandling

 • sängläge + ab (tetracyklin + Flagyl ®)
 • inläggning om svårare fall
 • överväg kirurgi hos äldre (malignitet!)
 • partnern bör undersökas
 • tidig diagnos och terapi minskar risken för senkomplikationer!

Tuboovarialabscess

 • pyosalpinx
 • äldre kvinnor
 • tänk på kvarvarande spiral
 • ofta salpingit som försämras med hög svängande feber och molvärk
 • purulent flytning, ruckömhet över uterus samt resistens vid sidan om uterus
 • perforation ger livshotande peritonit
 • UL och palpation (resistens)
 • incision och dränage eller (bilateral) salpingektomi

Tampongsjukan, Toxic shock syndrome, TSS

 • GAS eller S. aureus förökar sig kraftigt i tampongen ⇒ exotoxin TSST-1 (superantigen)
 • akut insjuknande, frossa, hög feber, diarré, ont i halsene, muskelsmärta, chock inom 24 h
 • purulent flytning
 • ev exantem och hudavstötning
 • kan snabbt ge chock med DIC och kramper
 • avlägsna tampong och odla från denna, odla från cervix, toxintest
 • blododling negativ
 • tvätta vagina med steril lsg
 • chockbehandling
 • Dalacin ® (stänger av toxinproduktionen)
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt