Startsidan 
Start

MENSTRUATIONSCYKELN

 • menstruationscykeln är vanligen 26-30 dagar (23-35) räknat från menstrautionens första dag till nästa mens första dag
 • lutealfasen är nästan alltid 14 ± 2 dgr
 • menstruationen varar normalt 3-8 dgr, den totala blödningsmängden är 25-40 ml

Menscykelns hormoner

 • FSH stimulerar follikeltillväxt och östradiolproduktion (via aromatisering från testosteron och androstendion)
 • LH framkallar ägglossning och progesteronproduktion
 • östradiol ger endometrietillväxt med inväxt av spiralartärer samt rikligt, trådigt, genomskinligt och vattnigt cervixsekret
 • progesteron hämmar endometrietillväxten men stimulerar utmognaden ⇒ sekretoriskt endometrium, cervixsekretet blir grumligt, amorft och ogenomträngligt
 • östradiol utövar negativ feedback på FSH men positiv på LH (först vid höga konc)
 • östradiol och progesteron tillsammans utövar negativ feedback på FSH och LH
 • det finns tre typer av naturliga östrogener: östradiol, östron (viktigaste postmenopausalt, bildas i fettvävnad) och östriol (under graviditeten samt nedbrytningsprodukt)
 • östrogen och progesteron bildas i ovariet, binjuren och placenta

Hypothalamus och hypofys

GnRH utsöndras pulsatilt från hypothalamus neuroendokrina celler och styr adenohypofysens utsöndring av LH och FSH. Toniskt centrum känner av mängden östradiol. Via negativ feedback leder sänkt hormonhalt till att GnRH stiger. Via positiv feedback kan cykliskt centrum känna av en östradiolpuls och utsöndra GnRH.

Oogenes

Oogonium ⇒ primära oocyter under fosterutvecklingen ⇒ sekundära oocyter vid pubertet och framåt ⇒ ägg vid fertilisering.

Follikeltillväxt

 • Primordialfollikel är en primär oocyt omgiven av ett lager granulosaceller.
 • Primärfollikeln uppstår när zona pellucida bildas innanför granulosacellslagret.
 • Sekundär follikel är en preantral follikel med 4-5 lager granulosaceller och thecaceller.
 • Tertiär follikel är en Graafsk follikel (ca 15 mm). Den är mogen och antral.

Ägget genomgår meios och blir en sekundär oocyt strax före ovulationen. När den Graafska follikeln avgett ägget och sin antrala vätska vid ovulationen förstoras granulosacellerna och luteiniseras och kapillärer växer in, varvid corpus luteum bildats. Om ägget inte befruktas inom tio dagar degenererar corpus luteum, vilket leder till minskade hormonnivåer och menstruation. Corpus albicans finns kvar som en rest.

Follikelfasen

FSH stimulerar vid början av varje menscykel ett tiotal folliklar att mogna till antrala folliklar. Alla utom en undergår atresi. Östradiol stiger efter en vecka på grund av follikeltillväxt (granulosaceller) och når ett max ca två dygn före ovulationen ⇒ LH-peak ⇒ progesteron stiger kraftigt. Under follikelfasen är kroppstemperaturen 0,5-0,8º C lägre än under lutealfasen.

Lutealfasen

Progesteronkoncentrationen når sitt max i mitten av lutealfasen. Om progesteronnivåerna är för låga blir menscykeln anovulatorisk. Corpus luteum har sin maximala funktion ca en vecka före mens. Därefter minskar progesteronet och corpus luteum dör. När progesteronet når sin ursprungliga nivå startar blödningen. Vid graviditet och p-pilleranvändning sjunker aldrig progesteronkoncentrationen så mycket att blödning uppstår. FSH stiger ca två dagar före mensen och nya folliklar stimuleras. Om ingen ovulation sker kvarstår follikeln, tar upp vätska och växer i storlek ⇒ funktionell ovarialcysta.

Endometriets förändring under menscykeln

Förändringar i plasmakoncentration av östradiol och progesteron leder till att endometriet varierar i tjocklek från 0,5 till 5-7 mm.

Menstruationsfasen

 • endometriet degenererar till följd av minskade progesteronnivåer (3-5) dgr (bortfallsblödning)

Proliferationsfasen

 • stigande östradiolhalt leder till att endometriet börjar regenerera
 • kärlinväxt
 • 10 dgr

Sekretionsfasen

 • efter ovulation stimulerar östradiol och progesteron endometriet till ökad sekretion ⇒ bra grogrund för ett befruktat ägg
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt