Startsidan 
Start

Klimakteriet

Ej haft blödning på ett år. Innefattar perioden då äggstocksfunktionen börjar svikta till något år efter menopaus. Infaller kring 50-52 år i Sverige. Besvären brukar vara värst året efter menopaus och varar ofta mer än fem år. 75-80% får klimakteriebesvär, ffa magra kvinnor. Hastigheten i hormonförlusten avgör. Rökning ger tidigare menopaus! Efter menopausen dominerar östron som bildas genom perifer aromatisering i lever och fettväv. Östriol eller konjugerade östrogener är de hormon som vanligen ingår i HRT. Tre faser:

1. Sviktande corpus luteum-funktion

 • 35-årsåldern
 • CL livslängd förkortas ⇒ sänkt progesteron ⇒ ingen endometrieutmognad, försämrad blödningskontroll, tätare menses, premenstruella småblödningar
 • ev cyklisk gestagenbehandling

2. Sviktande ovulationsförmåga

 • proliferationsfasen förlängs ⇒ långdragna, rikliga blödningar men glesare och mer oregelbundet
 • östrogenbrist
 • slutligen vegetativa symptom
 • ev cyklisk gestagenbehandling och östrogen

3. Postmenopausalt

 • endometriet atrofierar, förhöjda halter av gonadotropiner och FSH tyder på ovariell insufficiens
 • dock viss androgenproduktion ⇒ omvandlas till östrogen i lever och fett
 • östron dominerar efter menopausen

Symptom

 • östrogenbrist ⇒ vasovagala autonoma symptom som blodvallningar, svettningar, hjärtklappning, yrsel och sömnsvårigheter, huvudvärk
 • psykiska besvär
 • metabola förändringar (viktuppgång)
 • senare atrofi av slemhinnor i urinvägar och slida ⇒ dyspareuni, klåda, sveda, infektion, trängningar, UVI, inkontinens
 • osteoporos

Diffdiagnoser

 • hyperthyreos
 • lymfom
 • leukemi
 • carcinoid
 • feokromocytom
 • leverfunktionsnedsättning
 • psykogen svettning
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt