Startsidan 
Start

Behandling med HRT

 • före insättande göres gyn us, blodtryckskontroll, bröstpalpation och mammografi (om äldre än ett år)
 • uteslut riskfaktorer som DVT, hormonberoende tumörer
 • uteslut svampinfektion!
 • uppföljande kontroll för ev dosjustering bör göras inom 3-6 månader
 • därefter kontroll en gång per år
 • ompröva efter 5 år
 • max 10 års behandling

Indikationer för HRT

 • vasomotorsymptom
 • urogenitala symptom
 • osteoporosprofylax – men endast om kvinnan har klimakteriella besvär! Behandla främst högriskgrupper (tidig menopaus, magerlagd, tidigare frakturer, ärftlighet, rökning och immobilisering) och manifest osteoporos. Gör densitometri.

Kontraindikationer

 • känd eller misstänkt bröstcancer
 • känd eller misstänkt östrogenberoende neoplasi
 • odiagnosticerad vaginal blödning
 • okontrollerad hypertension
 • ev porfyri, hjärtsvikt
 • vid tveksamhet, remittera till gynekolog!

Alltid gestagentillägg om uterus finns kvar! Biverkningar: nedstämdhet, nedsatt libido, irritabilitet, småblödningar. Kan ges i form av Levonovaspiral. I sextioårsåldern minskar kroppens förmåga att utsöndra hormoner ⇒ risk för överdosering (ömma bröst, svullnadskänsla, viktuppgång) ⇒ sänk dosen!

Cykliska preparat

 • Cyklabil ®, Divina ®
 • vid vegetativa besvär och rikliga blödningar tiden före menopaus
 • används sällan
 • östrogen i 3 veckor, därefter 1 veckas uppehåll för bortfallsblödning
 • gestagen i lutealfasen, dag 16-25
 • risk för symptom i den östrogenfria veckan

Sekventiella preparat

 • Femasekvens ®, Divina plus ®, Trisekvens ®, Premelle Sekvens ® mfl
 • kontinuerlig östrogentillförsel samt gestagentillägg de 10-14 sista dagarna
 • till perimenopausala kvinnor; upp till 2 år efter menopaus
 • ger bortfallsblödning
 • bättre blödningskontroll än kontinuerlig behandling

Kontinuerlig kombinerad behandling

 • östrogen + gestagen varje dag
 • kan ges ca 2-3 år efter menopausen
 • 80% blir blödningsfria efter ett tag
 • ex Kliogest ®, Indivina ®, Premelle ®, Activelle ® (motsvarar en halv Kliogest ®)
 • om blödning trots kontinuerlig terapi kan långcykelterapi användas (Trivina ®) som ger rikligare bortfallsblödning 4 ggr om året

Lokal behandling

 • används om endast lokala symptom föreligger
 • vagitorer, kräm eller hormonring
 • Vagifem ® (recept, kladdar inte), Ovesterin ®, vagitorer + kräm (receptfritt)

Transdermal behandling

 • östradiol-plåster är dyrare än orala preparat men ges till patienter med leversjukdomar, alkoholism, migrän, hypertoni, diabetes, metabolt syndrom, hypertriglyceridemi, antiepileptikabehandling
 • hudirritation förekommer
 • Estracomb ®, Estalis ®

Övriga preparat

 • tibolon (Livial ®) kombinerar androgena, östrogena och progesterona egenskaper; dyrt, har god effekt på vegetativa besvär, bra osteoporosprofylax, ger ökat libido enligt marknadsföringen
 • raloxifen (Evista ®) är ett s.k. SERM (selektiv östrogenreceptormodulator); dyrt, fungerar som östrogenagonist på ben men antagonist på tex bröst, används främst mot osteoporos, vegetativa symptom kan dock förvärras

Biverkningar och negativa effekter

 • biverkningar förekommer hos många initialt
 • blödningstrassel är ett av de största problemen
 • om bakomliggande koagulationsrubbning, ge Cyklokapron®
 • östrogenöverdosering kan ge vätskeretention, huvudvärk, illamående, flytningar, benigna cervixpolyper dessutom även blodtrycksstegring, diabetogent och gallsten
 • myom kan tillväxa

Långtidseffekter

 • under de första 1-2 åren föreligger en ökad trombosrisk (sätt ut inför immobiliserande operationer eller ge trombosprofylax)
 • östrogenterapi förebygger osteoporos
 • 6-8 ggr ökad risk för endometriecancer om endast östrogen
 • behandling under längre tid än fem år: Risken för bröstcancer ökar med behandlingstidens längd men avtar då HRT sätts ut. Tumörerna är dock av en "snällare" typ och skillnaden i mortalitet är obetydlig
 • risken för coloncancer minskar
 • risken för hjärt-kärlsjd minskar (↓ateroskleros, ↓LDL, ↑HDL), men endast primärprofylax; omstritt!
 • ev positiv effekt på Alzheimers sjukdom
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt