Startsidan 
Start

ANTIKONCEPTION

 • Pearl index, PI: antalet graviditeter hos 100 kvinnor på ett år med en viss metod
 • ingen metod: PI = 70-90
 • säkra perioder från dag 16 tills mensen börjar sina, PI 20
 • coitus interruptus PI 10-25

Kombinerade P-piller

 • inhiberar hypofysens insöndring av FSH och LH ⇒ förhindrar ägglossning
 • påverkar även cervixsekret samt förtunnar endometriet
 • PI 0.5-8
 • trombosanamnes (mor, syster), blodtryck
 • normal mens och fertilitet återkommer efter 1-2 mån efter upphört intag

Positiva effekter

 • minskad förekomst av dysmenorré, menorrhagi, PMS, benigna brösttumörer, funktionella ovarialcystor samt salpingit
 • minskad risk för endometrie- och ovarialcancer

Negativa effekter

 • ökad risk för DVT
 • troligen ökad risk för bröstcancer om nullipar som äter under längre tid; tveksamt om mortaliteten påverkas

Östrogen profil: Desolett ®, Mercilon ®

 • används vid hirsutism, acne, blödningsoregelbundenhet, viktuppgång, PCO, hårförlust, återkommande candidavaginit

Gestagen profil: Follimin ®, Neovletta ®

 • används vid dys- och hypermenorré, PMS, myom, endometrios, flytning, cervixektopi med flytning

Diverse

 • sätt ut minst 1 v före större op
 • antiepileptika, rifampicin, ampicillin, tetracyklin, kloramfenikol och aktivt kol kan minska effekten, ge
 • mellanblödningar ⇒ använd kompletterande skydd eller Depoprovera/Levonova; epileptiker bör använda minipiller eller stavar, ev högdos östrogenpiller
 • vid amning, graviditetsdiabetes eller uttalad fetma välj annan metod
 • rökande kvinnor > 35 år bör använda annan metod
 • icke rökare över 40 år kan fortsätta till menopaus (men restriktiv nyförskrivning)
 • patienter med myom bör få gestagent preparat ⇒ palpationskontroller
 • patienter med DM bör i första hand använda lågdosgestagener eller spiral, alt östrogent lågdos om välinställt, informera diabetologen

Biverkningar

 • uppträder oftast i början av behandlingen
 • hos 5 % förhöjt blodtryck på längre sikt
Blödningstrassel
 • uteslut graviditet vid två uteblivna bortfallsblödningar
 • ev byte till mer östrogent preparat
 • stänkblödningar vid lågdospreparat ⇒ byt till mer gestagent
 • vid genombrottsblödning 5 dagars uppehåll, därefter ny karta; använd kompletterande skydd i 7-10 dgr
Östrogena
 • bröstspänningar, illamående, vätskeretention, DVT (1:a året)
Gestagena
 • viktuppgång, nedstämdhet, minskat libido, fett hår, benkramper

Minipiller

 • Mini-Pe ®
 • innehåller endast lågdos gestagen
 • ger mindre genomträngligt sekret i livmoderhalsen samt atrofi av endometriet
 • ovulationshämning hos <50%
 • sämre skydd mot X
 • PI 1-10
 • bra vid APC-resistens, BRCA
 • biverkningar: bröstspänningar, oregelbundna blödningar, amenorré, acne
 • uteslut graviditet efter 1-2 månaders amenorré!

P-spruta

 • Depo-Provera ®
 • gestagen ges im var 3:e månad
 • ger fullständig hämning av ägglossning och tunt endometrium; 50% får amenorré efter ett år
 • PI 01-0,5
 • fertiliteten återkommer först efter 6-7 mån
 • kan ges till ammande kvinnor
 • biverkningar: ibland oregelbundna, långdragna menstruationer, ökad aptit, nedstämdhet, sänkt libido

P-stav

 • Implanon ®
 • 1 st silikonstav som avger gestagen, effekt 3 år
 • PI 0,5-1
 • biverkningar som p-spruta

Kopparspiral

 • intrauterint preventivmedel (IUP)
 • ger lokal inflammatorisk reaktion som försvårar spermiepenetration och implantation
 • ej lämpligt för nulligravida eller X vid tidigare spiralanvändning
 • bäst att sätta in just efter mens
 • uteslut alltid graviditet eller pågående infektion vid spiralinsättning!
 • kontroll efter 1-3 månader
 • vänta 4-6 v postpartum pga perforationsrisk
 • tag ut spiralen vid graviditet
 • PI 1-2

Biverkningar

 • riklig och långvarig menstruation, endometrit, cervicit, perforation

Hormonspiral

 • Levonova ®
 • gestagenet ger försvårad spermiepassage och reducerar eller eliminerar menstruation
 • vanligt med småblödningar under första halvåret
 • bytes efter fem år
 • kan användas av ammande kvinnor
 • kan ha god effekt på dysmenorré
 • sällsynt med gestagena biverkningar
 • kan användas postmenopausalt i kombination med peroralt östrogen

Pessar

 • används med spermiedödande medel
 • informera om postcoital antikonception
 • pessarstorleken skall omprövas efter graviditet, större viktförändringar eller kirurgiska ingrepp
 • risk för ascenderande infektioner ⇒ försiktighet hos nullipara
 • PI 4-17

Post-coital antikonception

 • 17 % graviditetsrisk vid samlag runt ovulation
 • hormonell PCA om samlaget ägt rum på dag 8-18
 • uteslut graviditet
 • åb inom 2-3 veckor för att utesluta graviditet + preventivmedelsrådgivning
 • 1 tabl Norlevo ® (levonorgestrel) intages 2 ggr med 12 h mellanrum; inom 72 h (helst inom 48) efter oskyddat samlag
 • förr användes 2 tabl Follinett ® x 2 ⇒ illamående
 • spiral kan sättas in inom 5 dygn

Förskjutning av menses

 • kvinnor är mer högpresterande fysiskt och psykiskt under proliferationsfas

Förkortning av menstruationsintervallet

 • ovulationshämning
 • kombinationspreparat från dag 5, minst 10dgr till 2-3 dgr före önskad menstruation
 • ger bortfallsblödning (sänkt hormonmängd)

Förlängning av menstruationsintervallet

 • förläng sekretionsfasen
 • gestagen eller fortsatt p-piller (gestagenrikaste tabl om tricykliskt) minst 3 dagar före väntad menstruation
 • ger blödning ett par dgr efter utsättande
 • helst inte mer än 10 dgr

Sterilisering

Tillåtet efter rådgivning för personer över 25 år som förstår innebörden av ingreppet. Gäller svensk medborgare eller medborgare varaktigt boende i landet. Särskilt tillstånd krävs vid 18-25 års ålder om genetisk eller medicinsk indikation föreligger. Minst ett år sedan senaste partus. Flera metoder, tex kan tuborna ligeras eller delas laparoskopiskt.

 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt