Startsidan 
Start

MÖDRAHÄLSOVÅRD

Alla normala graviditeter sköts idag enbart av barnmorska.

Perinatal mortalitet

 • ffa missbildningar och för tidig födsel
 • rökning stör syretransporten och ger en sänkt födelsevikt
 • vid högt alkoholintag kan fetal-alkohol-syndromet utvecklas med strukturella defekter, ansiktsdeformiteter, multipla ledanomalier och hjärtfel
 • svåra infektioner hos modern innebär ofta risk för missfall eller för tidig födsel, ex TORCH (Toxoplasma gondii, rubella, CMV, herpes simplex, others (VZ, morbilli, parotit, coxsackie, parvo, syfilis, listeria))
 • infektion kan också leda till PROM (premature rupture of the membrane) ⇒ för tidig förlossning

Maternell mortalitet

 • i första hand koagulationsrubbningar

Bad Obstetric History, BOH

 • gestationsdiabetes
 • preeklampsi
 • prematurförlossning
 • bäckenträngsel

Prenatal diagnostik

 • erbjuds gravida kvinnor över 35 år
Placentaprov
 • korionvillibiopsi
 • from v 11
 • kromosomanalys
 • 1 % risk missfall
Amniocentes
 • v 15 +, svar tidigast vecka 18 +
 • 10-15 ml via bukväggen, cytologi på fosterceller och förekomst av alfafetoprotein
 • vanligare förr
 • 1 % risk missfall

Alfafetoproteinökning (i amnionvätskan):

 • neuralrörsdefekter
 • anencephali
 • mulitgraviditet
 • hotande abort
 • intrauterin död
 • duodenal eller esofagal atresi

AFP sjunker vid Downs syndrom

Nackuppklarning
 • v 12
 • markör för Down's syndrom (80% sensitivitet)
 • ev patol vid hjärtsjukdom
 • 5% falskt positiva
Trippeltest
 • 15-18 v (AFP, hCG, okonjugerat östriol) för Downs syndrom

Ultraljud

Crown rump length (CRL)
 • ca 2-5 mm i 6 v, 10 mm v 7+2, 20 mm v 8+5
 • tillförlitlig före v 12
Biparietal diameter (BPD)
 • huvudets diameter mellan de båda parietalbenen
 • bedömning av graviditetslängd med stor precision
Femurlängd (FL)
 • metodfelet är ± 7%

Tidig graviditet

 • rutinus v 17-18
 • flerbörd
 • graviditetslängd: 95 % precision högst 8 dgr; efter > 4 graviditetsveckor kan intrauterin hinnsäck ses; efter 5 v gulesäck; efter 6 veckor hjärtpulsationer
 • tjockt endometrium
 • hinnsäckens storlek
 • CRL, BPD, AD, FL
 • hjärtaktivitet hos embryo
 • extrauterina fynd
 • ev. missbildningar upptäcks ofta vid rutinkontrollen i 17-18:e veckan
 • placenta

Tredje trimestern

 • missbildningar
 • placentas läge
 • fostertillväxt
 • fostervattenmängd
 • cervixstatus

Lägeskontroll

 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt